Nya hastigheter i Tollarp

Uppdaterad:den 5 december 2018 15:27Arkiverad

Runt om i Sverige pågår sedan ett par år tillbaka omskyltning till nya hastigheter och Kristianstad arbetar också med omskyltning. Nu har turen kommit till Tollarp.

I Kristianstad är det endast Tollarp som kvarstår av de större orterna att få de nya hastighetsbegränsningarna 40, 60 och 80 km/h och omskyltningen pågår just nu.

– Syftet med omskyltningen är att ge ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan, säger Egzon Ferati, trafikingenjör på C4 Teknik, kommunens tekniska förvaltning.

Den tydligaste förändringen i Tollarp är att tätorten, där det tidigare varit 50 km/h, nu justeras till 40 och 30 km/h. Omskyltningen beräknas bli klar under december 2018.

Rätt fart i Kristianstad

Som grund för de nya hastigheterna ligger en utredning från 2011 ”Rätt fart i Kristianstad” och upplägget används av flera olika väghållare runt om i Sverige. Omskyltningen innebär att vägar som tidigare skyltades med 30, 50, 70, 90 och 110 km/h nu skyltas som 30, 40, 60, 80, 100 eller 120 km/h, beroende på vägtypen och i vilket område vägen finns. Inom kommunens väghållningsansvar skyltas hastigheter upp till 80 km/h. Läs mer i dokumentet "Rätt fart i Kristianstad" under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.