Tillsammans för Totalförsvar Skåne

den 26 september 2019 12:00Arkiverad

Under totalförsvarskonferensen ”Starka tillsammans” samlades representanter för kommuner, frivilligorganisationer, näringslivet, räddningstjänst, försvar, polis och andra regionala myndigheter i Rådhus Skåne i Kristianstad för att tillsammans skapa en gemensam inriktning för Skånes totalförsvarsplan

Uniformerad man i talarstol inför publik.
ÖB Micael Bydén vill se en ökad krismedvetenhet, ett breddat ansvarstagande och tydligare rutiner för samverkan.

Som en del av totalförsvarsplaneringen anordnade Länsstyrelsen Skåne på torsdagen en Totalförsvarsdag i Kristianstad. Kommundirektör Christel Jönsson var en av representanterna för Kristianstads kommun och hälsade de omkring 150 deltagarna välkomna till Kristianstad. I sitt inledningsanförande berättade hon om det starka minne hon har av Warszawapaketens inmarsch i Tjeckoslovakien 1968 och om den rädsla för krig som den gången väcktes hos henne.

– Jag vill inte att mina barnbarn ska behöva uppleva den känslan. Därför har vi en viktig dag framför oss, där vi ska tala om hur vi på bästa sätt kan samarbeta för att skapa trygghet i vårt samhälle och för våra barn, sa Christel Jönsson.

ÖB breddar siktet

Överbefälhavare Micael Bydén var första talare på konferensen och presenterade tankar om hur Försvarsmakten ska anta framtidens utmaningar.

– Vi har den senaste tiden tagit viktiga steg framåt i det svenska försvaret mot målet att stärka samhällets motståndskraft vid kris och, i värsta fall, krig. Säkerheten måste ses i ett bredare sammanhang än tidigare, såväl militärt som civilt.

Överbefälhavaren betonade det ökade behovet av ett starkt, samverkande totalförsvar i en tid där vi ställs inför nya hot och utmaningar och gråzonen mellan krig och fred breder ut sig.

– Vi måste vara beredda att möta olika typer av försök att störa och påverka vårt samhälle.

Viktig roll för kommunen

För att nå målen efterlyser ÖB Micael Bydén en ökad krismedvetenhet, ett breddat ansvarstagande och tydligare rutiner för samverkan.

– Det är viktigt att vi förstår varann och inte skenar iväg på egen hand den dag då krisen kommer och vi verkligen behöver samarbeta. Kommunerna har ett ansvar att se till att de grundläggande samhällsfunktionerna fungerar även i ett krisläge, underströk han i sitt anförande.

Överste Jan Pålsson, chef för Södra militärregionen, och med ett kommunalt förflutet som tidigare kommundirektör i Kristianstad, underströk ytterligare kommunernas viktiga roll.

– Befolkningsskyddet och förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna är viktiga uppgifter för kommunen. Att det finns en fungerande barnomsorg och att vi kan få fram dricksvatten även i ett krisläge är fundamentalt för försvarsförmågan, sa Jan Pålsson.

Alla en del av totalförsvaret

Under konferensen diskuterades vikten av gemensam planering och de synergier som uppstår när flera aktörer arbetar tillsammans. Ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret, näringslivets betydande roll för upprätthållandet av samhällets funktionalitet och behovet av frivilliga krafter i kris och krig var teman som togs upp på årets Totalförsvarsdag.

– Vår förhoppning med konferensen är att få en bättre förståelse för vad utmaningarna i totalförsvarsplaneringen innebär. Vi är alla är en del av Skånes totalförsvar, säger landshövding Anneli Hulthén.

Regionalt råd för dialog

Efter själva konferensen var Skånes kommunledningar inbjudna in till träff med Regionala rådet för krisberedskap och totalförsvar. Träffen med Regionala rådet, som är länets primära forum för gemensam dialog kring krisberedskap och totalförsvar, är den andra för i år.

– Utvecklingen av Regionala rådet är en av många viktiga åtgärder som Länsstyrelsen Skåne har vidtagit och kommer att fortsätta att vidta i syfte att stärka samverkan före, under och efter samhällsstörningar, säger Anneli Hulthén.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.