Säkrare trafikmiljö på Näsby

Uppdaterad:den 21 november 2018 13:40Arkiverad

Trafiksituationen i korsningen Tegelbruksvägen och Näsbychaussén har upplevts som otrygg av många trafikanter. Nu byggs korsningen om för att bli säkrare och samtidigt byts de gamla vatten- och avloppsledningarna i gatan. Efter arbetet kommer huvudleden att följa Näsbychaussén.

Den upplevda otryggheten beror på flera saker. Att parkeringsreglerna inte har respekterats vid korsningen, att många trafikslag möts i punkten och att huvudleden skiftar mellan gatorna på platsen.

– För att sänka hastigheterna höjer vi upp korsningen och kompletterar med stängsel mot gång- och cykelstråken, så att felparkerande fordon inte ska backa över dem, säger Johan Svensson, projektledare för ombyggnationen.

När vi bygger om gatumiljön så passar vi även på att förnya de gamla vatten- och avloppsledningarna i Tegelbruksvägen.

– När arbetet är klart i februari 2019 kommer huvudledsskyltningen att ändras och följa Näsbychaussén istället. Det blir mycket tydligare för trafikanterna än den nuvarande skyltningen har varit, säger Johan Svensson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.