Techentreprenör instiftar UF-stipendium

Uppdaterad:den 25 februari 2020 16:05Arkiverad

Henrik Persson Ekdahl, techentreprenören med rötter i Åhus, fortsätter att stödja Ungt Företagande i Kristianstad. Han instiftar nu ett stipendium som innebär ett personligt mentorskap under hösten 2020.

Henrik Persson Ekdahl när han träffar elever på Österänggymnasiet. Foto: Annika Persson/Precious People
Henrik Persson Ekdahl när han träffar elever på Österänggymnasiet. Foto: Annika Persson/Precious People

Henrik Persson Ekdahl är en av Sveriges mest profilerade och framgångsrika techentreprenörer. I dag har han både rollen som grundare och investerare genom Optimizer Invest där han är partner. Han är också en av grundarna till Optimizer Foundation, en stiftelse som arbetar för att förbättra barns liv genom socialt entreprenörskap. 2018 valdes han till en av de mest inflytelserika tekniska investerarna i Sverige under 40 år.

Henrik har sedan tidigare engagerat sig i evenemang eller frågor som berör Åhus och Kristianstads kommun, och sponsrar bland annat sommareventet Åhus Beach samt lokala sportföreningar. Han har även tidigare gästat UF Skånes årliga Kick-Off som inspirationstalare inför 3500 elever och lärare i Kristianstad Arena 2019.

Henrik vill fortsätta göra skillnad i sin hemort genom att instifta ett stipendium som riktar sig mot unga entreprenörer.

–Det gläder mig att få möjligheten att fortsätta stödja ungt entreprenörskap, och givetvis tycker jag det är extra roligt att göra något för ungdomar som kommer från samma område där jag själv är uppvuxen och gått i skolan, säger Henrik Persson Ekdahl. Med det här stipendiet hoppas jag kunna bidra och göra skillnad för elever som visar framåtanda och kreativitet inom entreprenörskapet.

Stipendiet utlyses genom en tävling där UF-lärare inom Kristianstads kommun utser ett kandiderande UF-företag från respektive gymnasieskola som sedan ansöker med sin affärsplan senast den 16 mars 2020. En, av Henrik, framtagen jury hanterar de inkomna bidragen och utser en vinnare till stipendiet. Det vinnande bidraget kommer att få spendera en vecka tillsammans med Henrik i hans hemort Marbella, Spanien där eleven eller eleverna får råd, stöd och analytisk hjälp kring sin affärsidé. Detta för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt i sin satsning mot att bedriva sitt företag på riktigt.

Pernilla Blixt, näringslivschef i Kristianstads kommun, och övriga som dagligen arbetar med UF i Kristianstad är mycket positivt inställd till Henriks initiativ och lyfter samtidigt fram vikten av ungt entreprenörskap ur ett kort perspektiv genom entreprenörskapskursen i skolan, men framförallt ur ett långsiktigt perspektiv när eleverna ska vidare ut i arbetslivet.

– Det är en ära för oss att Henrik är villig att fortsätta ge UF Kristianstad sitt stöd genom det här stipendiet, säger Pernilla Blixt. Det är viktigt att vi fortsätter ge vår framtida generation goda förutsättningar till att vilja fortsätta skapa kreativa, innovativa och hållbara lösningar på kommande utmaningar och att det är i Kristianstad vi kan erbjuda dessa förutsättningar genom bra samarbete mellan skola, kommun, näringsliv och goda ambassadörer.

– Våra unga behöver förebilder och Henrik är en sådan. Att våra elever får möjlighet att få ta del av hans tid och erfarenhet vet jag kommer att sporra till ännu större engagemang och samtidigt ge våra unga entreprenörer en möjlighet att testa sina affärsidéer i verkligheten, säger Lars-Inge Wigren, UF-lärare på Österänggymnasiet.

Ung Företagsamhet, UF

Ung företagsamhet är ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Genom utbildningen ”UF-Företagande” har organisationen sedan 1980 utbildat ca 400 000 gymnasieelever i entreprenörskap, vilket ger barn och ungdomar möjlighet att träna samt utveckla sin företagsamhet, kreativitet och sitt entreprenörskap

Entreprenörskapskursen Ung Företagsamhet har under det senaste året vuxit inom gymnasieskolorna i Kristianstads kommun. Läsåret 2019/2020 registrerades 327 UF-elever jämfört med läsåret 2018/2019 då 218 UF-elever registrerades. Det är det högsta antalet registrerade UF-elever i Kristianstads kommun någonsin.

Kristianstad är även unika i Skåne med sin UF-projektgrupp där UF-lärare, rektorer, representanter från Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun och personer från näringslivet som alla deltar för att tillsammans ge eleverna de bästa förutsättningarna för ett lärorikt läsår. Just kopplingen mellan skola, kommun och näringslivet har varit en av de bidragande nycklarna till stor framgång för kommunen på kort sikt.

Målsättningen är att ge eleverna tillräcklig grundläggande kunskap, kreativa och hållbara affärsidéer samt mod för att vilja fortsätta sin resa inom entreprenörskap även i framtiden. Årets bästa UF-företag uppmärksammas även under den lokala näringslivsgalan ”Guldjubel” för sina insatser under läsåret.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.