Studier på Komvux ökar chanserna till arbete

den 31 maj 2021 14:44Arkiverad

Studier på Komvux ökar chanserna till arbete. Även de som hade arbete innan studierna fick ökad möjlighet till yrkesväxling. Det visar en färsk analys som genomförts av Region Skåne i samarbete med sydskånska kommuner.

Elev sitter framför en dator.

Komvux är en central del av den regionala kompetensförsörjningen. Utbildningen ger en extra möjlighet för unga och vuxna att skaffa sig högskolebehörighet eller en gymnasial yrkesexamen. Fram tills nu har det dock saknats kunskap om vad de komvuxstuderande i Skåne får för sysselsättning efter studierna.

Efter diskussioner med kommunerna i sydvästra Skåne har Region Skåne gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att utarbeta en metod för att kunna följa upp de komvuxstuderande i Skåne. Resultatet av analysen visar att fler kommer i arbete och att fler yrkesväxlar.

I gruppen som var arbetslösa innan komvuxstudierna eller stod utanför arbetsmarknaden, fick runt 70 procent arbete eller studerade vidare två år efter komvux.

Analysen visar också att bland de som förvärvsarbetade både före och efter komvuxstudierna steg medelinkomsten betydligt.

I gruppen som förvärvsarbetade efter komvuxstudierna arbetade drygt 60 procent i yrken där Arbetsförmedlingen bedömer att det finns en påtaglig- eller en viss brist på arbetskraft. De bristyrken där de flesta återfanns var undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare.

Årlig uppföljning

Region Skåne skriver i ett pressmeddelande att de har ambitionen att årligen följa upp hur det går för de som avslutar sina komvuxstudier och stämma av hur detta förhåller sig till arbetsmarknadens behov. Parallellt med detta finansierar Region Skåne också en utveckling av den digitala plattformen för yrkesinriktad vuxenutbildning (www.skanevux.se). Syftet med denna plattform är att framtida studerande ska få en god överblick över utbildningsutbudet i hela Skåne.

Ett antal fördjupningsstudier planeras också att tas fram för att ge kommuner och branschföreträdare ett bättre regionalt planeringsunderlag. På sikt är ambitionen att kunna följa upp både komvux, gymnasieskolan och arbetsmarknadsutbildningarna i Skåne.

Dags att söka till Komvux

Är du intresserad av att läsa en kurs eller utbildning på Komvux är det dags att söka. Ansökan ska göras innan 13 juni.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.