Studera till lärare med lön - kombimodellen

Uppdaterad:den 15 mars 2019 07:14Arkiverad

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön. Kristianstads kommun erbjuder åtta personer en unik chans att jobba på halvtid och samtidigt läsa till lärare på Högskolan Kristianstad i en ny form av lärarutbildning.

Från och med hösten 2019 erbjuds åtta lärarstuderande på Högskolan i Kristianstad möjligheten att integrera sina studier med arbete inom Kristianstads kommun. Platserna ges i det första skedet till lärarstuderande för årskurs 4-6.

– Vi börjar med att erbjuda ett fåtal platser för att säkerställa att modellen fungerar så som det är tänkt, säger HR-chef Anna Elofsson. Sen hoppas vi ju på en fortsättning och utökning, för vi behöver fler legitimerade lärare.

Kombimodellen gör att utbildningen kan tilltala även de som är i ett skede i livet där en fast inkomst är ett krav. Studierna är på 75 % och arbetet på 50 %, i praktiken innebär det att två dagar tillägnas studier och tre dagar undervisning.

Under utbildningstiden, vilken av naturliga skäl blir längre (tio terminer), får man en legitimerad mentor, handledning av lektor samt coacher från kommunens utvecklings- och HR-avdelning.

– Du som student kommer att ha en enorm fördel på arbetsmarknaden när du tagit examen. Kombinationen av studier och praktiskt arbete med mentorskap, gör att du kommer att känna dig tryggare och mer förberedd för yrkeslivet, menar HR-specialist Viktoria Näsvall.

Under studietiden är de antagna knutna till Kristianstads kommun och anställningsavtalet förnyas varje år under förutsättning att studierna och arbetet fortlöper som de ska.

– Vi har tillsammans arbetat med skolcheferna och de fackliga organisationerna för att ta fram modellen, uttrycker HR-chef Anna Elofsson. Vi har fått tänka lite utanför boxen, så det är viktigt att alla är med på tåget.

HR-chefen fortsätter:

– Lönen kommer att ligga kring 18 000 kr i månaden innan skatt och de kan samtidigt söka studiestöd från CSN. Vi tycker att det är en riktigt bra deal och en unik chans.

Fakta

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Studietakten är på 75 % och studierna pågår sammanlagt tio terminer. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansökan är öppen 15 mars till 15 april 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.