Drönare ger bättre förståelse för kusten

Uppdaterad:den 16 maj 2019 08:38Arkiverad

Inom Kristianstads kommun har ett mindre strandövervakningsprogram startats för att ge bättre underlag till förståelsen av stranddynamiken och för att bygga upp erfarenheter kring drönare kan användas till det här arbetet.

Drönarbild från flygningen på stranden
Drönarbild från flygningen på stranden

Syftet är bättre kunskap om strandlinjens säsongsvariation och långsiktiga trend på utvalda sträckor och därmed ökad förmåga att kunna skilja dessa åt. Denna kunskap behövs för bättre förutsägelse av framtida strandlinje i ett förändrat klimat och som underlag för att ta fram eventuella skyddsåtgärder. Det här är en del i det långsiktiga arbetet med skydd och förvaltning av kusten.

– Det här är en del av vårt kustarbete som genomförs av flera förvaltningar. Vi är många som bidrar till att kusten behåller det höga attraktionsvärdet det har. Vi behöver en större förståelse för säsongsdynamiken och det här underlaget och erfarenheterna kommer hjälpa oss att sätta in rätt åtgärder, säger Magnus Lund, klimatstrateg Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun har hittills genomfört en flygning för insamling av material och kommer att fortsätta med det en gång varannan månad. Intresset från andra kommuner och institutioner har varit stort och därför ordnades en informations- och demonstrationsdag.

Dagen innehåll flera presentationer av personer så arbetar med kustfrågor så som respresentanter från Lunds tekniska högskolan, Statens geotekniska institut och Kristianstads kommun. Dagens avslutades på stranden i Åhus för en praktisk genomgång kring arbetet med drönare som verktyg.

– Det tar ungefär två dagar för att genomföra en mätning, med förberedelser, själva flygningen och beräkningar av resultatet. Det är spännande att se vad ny teknik kan bidra med och ge oss helt andra förutsättningar i vårt arbete, säger Jan-Olof Pettersson, mätsamordnare, Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.