Stram kommunbudget att vänta nästa år

Uppdaterad:den 8 november 2022 07:17Arkiverad

En stram budget är att vänta för kommunen det kommande året. Det framkom när den tillträdande majoritetens gruppledare presenterade sitt förslag. Med hjälp av sänkt resultatmål skapas ändå utrymme för kostnadsökningar och vissa ramökningar.

Tre personer
Kristdemokraternas gruppledare Christina Borglund, Sverigedemokraternas Carl Henrik Nilsson och Moderaternas Camilla Palm presenterade sitt gemensamma budgetförslag för 2023 vid en presskonferens.

Nästa tisdag samlas för första gången den nya fullmäktigeförsamlingen som fick förtroendet vid höstens val. I december ska ledamöterna fatta beslut om budget. På måndagen presenterades huvudförslaget till budget av de tre gruppledarna som kommit överens om att styra i majoritet den kommande mandatperioden.

Camilla Palm (M), Carl-Henrik Nilsson, (SD) och Christina Borglund (KD) redovisade sitt gemensamma budgetförslag vid en presskonferens efter att information lämnats till den kommunövergripande samverkansgruppen. De framhöll att alla ekonomiska prognoser tyder på en tung situation framöver med ökade kostnader som kommunen måste hantera.

–  Men redan 2024 ser konjunkturen ut att börja vända uppåt igen. Det gäller att gå stark genom nedgången för att kunna satsa med full kraft när det vänder uppåt igen, säger Camilla Palm.

Åtta miljarder kronor totalt

Kalkylerna visar att kommunens samlade verksamheter nästa år väntas kosta omkring åtta miljarder kronor. Det ska till största delen täckas av skatteintäkter och till mindre del av statsbidrag och av av taxor och avgifter.

De senaste två budgetåren har de flesta kommunerna kunnat visa mycket goda ekonomiska resultat. Ekonomin förstärktes av att regeringen sköt till pengar för pandemin, samtidigt som skatteintäkterna sjönk mindre än väntat. Vid 2021 års bokslut visade Kristianstads kommun ett positivt resultat på 434 miljoner kronor, som främst har använts till att betala investeringar.

Kärva förutsättningar

Förutsättningarna inför 2023 ser betydligt kärvare ut. Mest beror det på den internationella lågkonjunktur som följer i spåren av Ukrainakriget och pandemiåren. Kommunen måste dessutom hantera en stor ökning för pensionskostnader. Den budgetposten har mer än dubblerats sedan planeringsförutsättningarna beslutades i juni och kommer att uppgå till nära 200 miljoner kronor 2023.

Sänkt resultatmål

– För att ändå skapa ett visst utrymme till förstärkningar väljer vi att skriva ner resultatmålet till en procent, säger Camilla Palm.

Det innebär att siktet ställs in på den mer blygsamma siffran 60 miljoner kronor i positivt resultat för nästa år.

–  De höga resultaten de senaste åren gör att vi inte ser något problem med att sänka resultatmålet ett år. Ett viktigt ställningstagande är att vi behåller skattesatsen. Det vore väldigt negativt i dessa tider av alla att höja skatten när människor drabbas av så många andra höjda kostnader, säger Christina Borglund (KD).

I budgeten ryms full kompensation till nämnderna för löneökningar, volymökningar och ökade hyror.

46 miljoner i förstärkningar

De tre partierna står fast vid de förstärkningar på 40 miljoner kronor till nämnderna som kommunstyrelsen arbetade in i planeringsförutsättningarna i juni. Dessutom fördelar de ytterligare sex miljoner kronor till utvalda prioriteringar.

– De största ramförstärkningarna går till barn och utbildning, omsorg och arbete och välfärd. Dessutom gör vi särskilda förstärkningar bland annat inom målområdena trygghet och arbetsmarknad, säger Carl Henrik Nilsson (SD)

Investeringar

Förslaget till investeringsbudget utgår från en ram på 900 miljoner, som bland annat omfattar det fortsatta utbyggnaden av centrala reningsverket, vallbyggen i Kristianstad och skolbyggen i Österslöv, på Milnerskolan och på Wendesområdet och bygge av förskola i Hammar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.