Stort intresse för Kristianstads utveckling

Uppdaterad:den 26 februari 2020 14:26Arkiverad

Samrådsmötet om översiktsplanen för Kristianstad drog mycket folk till Kulturkvarteret. Efter en kort presentation om hur staden ska utvecklas kunde besökarna lämna synpunkter och få svar på sina frågor. På lördag hålls ett informationssamråd på C4-shopping klockan 12-16.

Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret.
Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret.

Förslaget till ändrad översiktsplan för staden Kristianstad är ute för samråd till och med den 9 mars. Översiktsplanen visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda och planen måste ta hänsyn till och avväga många olika intresseområden.Den här veckan hålls två samrådesmöten för allmänheten. 

Vid lunchmötet i Kulturkvarteret presenterades planen för besökarna på samrådsmötet. Sedan hade de möjlighet att ställa frågor och komma med förslag till politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Ur frågeskörden

Projektledare Per Blomberg visar översiktsplanen för Kristianstad under ett samrådsmöte
Projektledare Per Blomberg visar en del av översiktsplanen.

Bland frågorna fanns många funderingar kring utvecklingen av Näsby.

 • Hur ska Näsby fält utvecklas med bostäder? Låg- eller höghus?
  En bostadsförsörjningsstrategi som hanterar dessa frågor ska tas fram. Omkring 1000 bostäder kan få plats på fältet.

 • Hur ser det fortsatta arbetet och era ställningstaganden gällande Kristianstadslänken etapp 3 ut? (Ett busstråk från stationen via Högskolan och vidare norrut)
  Tre möjliga alternativ finns, men materialet och en pågående förstudie är inte komplett, så något politiskt beslut har ännu inte fattats. 

 • Kan högskolans lokaler göras om till bostäder vid en eventuell flytt av högskolan?
  Kommunen äger inte marken. Vid intresse för bostadsbyggande behövs en dialog med kommunen. Det finns ännu inget beslut om högskolans eventuella flytt.

Välkommen till nästa samrådsmöte

Lördagen den 29 februari klcokan 12.00 - 16.00 hålls ett informationssamråd på C4-shopping. Kom dit, hör mera om översiktsplanen för Kristianstad och passa på att tycka till! 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.