Stort engagemang på Öppet rådhus

Uppdaterad:den 14 oktober 2019 09:47Arkiverad

Lördagens arrangemang Öppet rådhus lockade många engagerade medborgare som ville prata om kommunala frågor av alla de slag. Stadskärnans framtid och tryggheten i centrum var ämnen som många ville diskutera. Men även trygghetslarm, vatten och avlopp och hållbarhetsfrågor fick uppmärksamhet.

Översikt över utställningar i sessionssalen.
I sessionssalen diskuterades stadskärnan, trygghet, trafik och det nya badhuset med besökarna.

Frågor och synpunkter haglade i luften när Rådhus Skåne på lördagen stod öppet för dialogmöte med medborgarna. Inga frågor var för stora eller för små, när kommuninvånarna kom för att tala med kommunens medarbetare och politiker.

Dagens huvudtema "En levande och trygg stad" väckte engagemang och många synpunkter och idéer fångades upp inför det fortsatta arbetet med att utveckla stadskärnan för framtiden.

- Det blev en mycket lyckad och intensiv dag med många värdefulla samtal, tycker kommunalrådet Pierre Månsson, som fick höra tankar och åsikter om det mesta.

Omkring 1 500 besökare bedömdes strömma in i rådhuset under de timmar som det hölls öppet. Ett hundratal kommunanställda och förtroendevalda fanns på plats för att berätta om kommunens verksamhet och svara på frågor.

Kommunens företrädare var glada över det engagemang som besökarna visade. 

- De flesta utställarna upplevde att det var fler än tidigare år som verkligen hade ett ärende eller en fråga som de ville dryfta och att besökarna lade mer tid i utställningsmontrarna och i större utsträckning gick på föreläsningarna. Tidigare år har det nog varit fler som bara har kommit för att titta på byggnaden och utsikten, säger Eva Mårtensson, kommunikationsansvarig för kommunledningen, som var projektledare för evenemanget.

En av punkterna på programmet var invigningen av kommunens nya visningscenter, där det bland annat går att studera byggplaner i 3D-miljö.

Utanför rådhuset på Stora torg var det också full aktivitet. Inte minst barnfamiljerna flockades vid bokbussen, sopbilen, brandbilen och elbilen och bekantade sig med en del av de viktiga verksamheter som kommunen ansvarar för.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.