Stort engagemang för Helge å

Uppdaterad:den 23 augusti 2019 16:20Arkiverad

Föreningen Helgeåns vänner har bara funnits i ett par år men medlemmarna har hunnit sätta tydliga spår. Vännerna har många planer för ån som de nu har presenterat och diskuterat vid ett möte i rådhuset med politiker och medarbetare från kommunen.

En samling glada män.
Fredrik Isaksson, Peter Johansson (M), Bengt Nordlindh, Bengt Persson och Bertil Lindgren förde positiva samtal om Helge å vid sitt möte i rådhuset.

Spåren av Helgeåns vänner märks tydligt i Graften, den gamla kanalen som grävdes redan på 1600-talet för att förbinda havet i Åhus med Helge å vid Härnestad. Mängder av vass har klippts och nedfallna träd har bogserats bort genom frivilliga insatser och insamlade pengar och sponsorbidrag. Färdvägen har gjorts mera framkomlig för kajaker och småbåtar, men Helgeåns vänner vill göra mycket mer.

– Vi vill förbättra framkomligheten, öka intresset för folk att komma ut ur ån och skapa goda förutsättningar för ekoturism, förklarade föreningens ordförande Fredrik Isaksson.

Rastplatser och bryggor

Tillsammans med Bengt Nordlindh, Bertil Lindgren och Bengt Persson var han i Rådhus Skåne för att berätta vad föreningen har åstadkommit så här långt och redovisa den åtgärdsplan som har formulerats.

– Det finns ett stort intresse för ån. Vi vill öka kunskapen hos vanligt folk och har ordnat sex föreläsningar som har lockat 60 personer en vanlig vardagskväll, berättade Bengt Nordlindh.

Bengt Persson kunde berätta att föreningen har bildat flera arbetsgrupper och har fått med sig markägare, fiskevårdsföreningar och andra båt och naturintresserade som visar stort engagemang.

– Före 2018 var det inte alls möjligt att köra i rännan men nu går det i alla fall med kajak och flatbottnade båtar. Om vi kan öka djupet med muddring skulle det bli möjligt för fritidsbåtar att köra en runda från Åhus och ner genom ån till Gropahålet och tillbaka längs kusten, sa han.

Bertil Lindgren betonade att det inte bara är Graften som står i fokus och att föreningen arbetar för att öka tillgängligheten till ån på flera ställen med rastplatser och bryggor.

– Vi har bland annat lämnat in bygglovshandlingar för en rastplats med bryggor vid Linda gård och undersöker möjligheten att lägga en flytbrygga vid utemuseet vid Pulken, berättade han.

Härligt engagemang

Muddringen var huvudfrågan i samtalet med kommunföreträdarna. Med hjälp av EU-medel i ett Leaderprojekt har föreningen kunnat göra en förstudie där de scannat djupet längs den mest problematiska sträckan av Graften.

– Djupet är bara 70-80 centimeter i snitt vid normalt vattenstånd och på sommaren, när de flesta är ute, är det ofta mindre. När det är så grunt blir det också sämre flöde och då växer vassen fortare, så en muddring vill vi prioritera av många skäl, sa Fredrik Isaksson.

– Vi har börjat en diskussion men det är långt ifrån okomplicerat att komma fram till vad som skulle kunna vara en lämplig nivå. Vi tycker det är härligt med engagemanget och ni har gjort ett fantastiskt jobb med att dra undan nedfallna träd, sa Carina Wettemark, som är chef för biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

– Ni får fortsätta diskussionerna med biosfärområdet och dra nytta av våra experter där. Vi uppskattar era insatser och er vilja att ta långsiktigt ansvar och att samla medel från många olika håll. Det här ligger helt i linje med kommunens ambition att öka samarbetet med den idéburna sektorn, sa kommunalrådet Peter Johansson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.