Stödpaket från kommunen riktat till det lokala näringslivet

Uppdaterad:den 20 mars 2020 16:56Arkiverad

Avgiftsfri uteservering, anstånd med avgifter och hyror, utökad lotsfunktion och möjlighet att flytta ut sin verksamhet på gatorna. Det är några av åtgärderna i det stödpaket riktat mot det lokala näringslivet som Kristianstads kommun nu presenterar som en följd av cronavirusets effekter.

Pierre Månsson (L), kommunalråd och Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef, presenterade kommunens stödpaket för det lokala näringslivet vid en presskonferens under fredagseftermiddagen.
Pierre Månsson (L), kommunalråd och Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef, presenterade kommunens stödpaket för det lokala näringslivet vid en presskonferens under fredagseftermiddagen.

Spridningen av Coronaviruset (Covid19) har gett stora effekter i samhället, inte minst för våra företag. Många föreningar och företag drabbas just nu hårt ekonomiskt, och ett flertal rapporterar kraftigt minskade intäkter och att framtida beställningar återkallas.

– Vi har en akut situation där många företag mycket snabbt hamnat i en likviditetskris. Som kommun gör vi så mycket vi kan för att stödja och underlätta för de lokala företagen i denna extrema situation, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd, som också vill uppmana allmänheten att göra så mycket som möjligt för att stötta det lokala näringslivet.

– Handla lokalt, beställ mat om du inte vill äta ute, gör vad du kan för att främja de företag vi har i bygden, uppmanar Pierre Månsson.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att stödja näringslivet i den nuvarande situationen omfattande över 300 miljarder kronor. Bland annat går staten in med ökad subvention vid korttidspermittering, något som kan minska arbetsgivarens kostnad med hälften. Staten tar också över sjuklöneansvaret under två månader, där också egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning de två första veckorna. Företag kan även få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och skatter.

– Men åtgärderna från regeringen har många av våra småföretagare och familjeföretag svårt att dra nytta av. De åtgärder Kristianstads kommun nu gör syftar till att underlätta också för de mindre företagen, säger Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef i Kristianstads kommun.

Stödpaketet har arbetats fram i samarbete mellan kommunens berörda förvaltningar och innefattar bland annat att uteserveringarna blir avgiftsfria fram till den sista juni, att föreningar och organisationer som tvingas avboka lokaler med kort varsel inte behöver betala, att företag och organisationer kan få uppskov med avgifter och hyror samt att man stärker stödfunktionerna ut mot näringslivet.

– I situationen vi nu står i är det viktigt med bra åtgärder och det har vi i detta stödpaket. Man ska dock ha i åtanke att handlingsutrymmet för en kommun är begränsat. Vi har ett lagrum att förhålla oss till, och vissa förslag som florerat, exempelvis att slopa tillsynsavgifter, har inte stöd i lagen. Även om vi just nu befinner oss i en extrem situation måste vi fortfarande se till att systemet är rättssäkert, säger Oscar Nilsson, ekonomidirektör i Kristianstads kommun.

Åtgärder som börjar gälla direkt

 • Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri mellan 1 mars och 30 juni, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. (Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd). Läs mer om uteserveringar

 • Anstånd med hyror och avgifter som faktureras företag och organisationer: Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallotid godkännas, utan räntor eller extra avgifter
  Gäller inom vatten och avlopp, hyror på arenor/anläggningar, hyra i lokaler samt tillstånd och tillsyn

 • Om kunden begär anstånd med sophämtningsavgift som faktureras företag, organisationer eller föreningar kan Renhållningen Kristianstad, som utför ett kommunalt uppdrag, godkänna förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter

 • Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid får rätt att avboka tider med kort varsel, och får då kostnadsfri avbokning

 • Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen

 • Butiksverksamheter har möjlighet att flytta ut bord på gatorna för att visa upp sig. (Observera att detta kräver polistillstånd)

 • Kommunen tar en dialog i tillsyn och inspektionsärenden och skjuter på de som inte är kritiska

 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör ekonomi eller de stödpaket som presenterats från stat och kommun

 • Krinovas resurser står till företagens förfogande och kommer dessutom att erbjuda ett kompletterande och utökat stöd till företag inom den lokala och regionala livsmedelsbranschen

 • Budskap till medborgarna: stötta och främja det lokala näringslivet

 

Dessa förändringar och insatser gäller tills vidare, med avsikten att vara ett stöd under perioden då Coronaviruset är en pandemi.

Uppdaterad information kring coronaviruset och dess påverkan på näringslivet, stödpaket och liknande får du på www.verksamt.se

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.