Startbeslut för reningsverk

Uppdaterad:den 2 april 2020 10:11Arkiverad

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25 mars beslut om att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt och en viktig förutsättning för verksamheten i och kring vår stad.

Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen.
Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen.

Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Det gäller inte bara vägar och det som syns, utan även avloppshanteringen. Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956, byggdes ut 1976 och renoverades 1992. Idag är reningsverket omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste reningsverket byggas om och byggas ut. Planering och projektering för ombyggnationen har pågått sedan ett par år och kommunen har behövt göra omtag med hänsyn till platsens markförhållanden, men har nu äntligen nått byggstart. Hela projektet är kostnadsberäknat till 535 miljoner kronor.

- Det är vår största investering hittills i kommunen. Av den anledningen har vi efterfrågat en fördjupad projektredovisning av tekniska förvaltningen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

- Vi har idag fått den redovisningen och tagit beslut att påbörja byggnationen. Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Kapacitetsmässigt kan reningsverket hantera avloppet från dagens befolkningsmängd med god marginal, men staden växer och flera stora livsmedelsindustrier skickar också sitt avlopp till reningsverket. Med hänsyn till det så är kapaciteten inte tillräcklig.

Ett komplicerat bygge med sikte på framtiden

Eftersom avloppsvattnet som kommer in till reningsverket inte kan stoppas så måste verket byggas om under full drift. Det innebär i praktiken att ett nytt reningsverk byggs sydöst om de befintliga byggnaderna och sedan kopplas ledningarna om. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen ska ske i den nya anläggningen.

I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen för Kristianstads centrala reningsverk. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas.

En spännande teknik som ska användas i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster från vattnet. Verket förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till. Upphandlingsformen för projektet är så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen, kraven och inriktningarna för projektet. Sedan tas de specifika lösningar fram löpande i samverkan mellan entreprenören och beställaren. Upphandlad totalentreprenör är NCC.

2024 ska Kristianstads nya centrala reningsverk att tas i drift och kommer då att vara ett av Europas modernaste verk. Kommunen diskuterar även med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när projektet är färdigt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.