Start för samråd om staden

den 24 januari 2020 11:11Arkiverad

Hur ska Kristianstad växa och utvecklas de närmaste tolv åren? Arbetet med översiktsplanen för staden är inne på upploppet. Det första samrådsmötet har hållits. Håll utkik efter fler tillfällen att påverka Kristianstads utveckling!

Två skäggiga herrar sitter i sessionssalen.
De tidigare kommunanställda pensionärerna Ingvar Lövkvist och Hans Eliasson intresserar sig för Kristianstads utveckling och uppskattade samrådsmötet. Nu ska de fördjupa sig i handlingarna och skriva ett yttrande från föreningen Gamla Christianstads styrelse.

I flera år har arbetet med ett uppdatera översiktsplanen för Kristianstad pågått och medborgarna har kunnat lämna synpunkter längs vägen. I den tidiga medborgardialogen 2017 kom mer än 1 300 förslag och synpunkter in och har vägts in i det fortsatta arbetet. Nu ligger det färdiga förslaget till ny översiktsplan för staden Kristianstad klart. Fram till den 9 mars finns möjligheten att lämna in  in synpunkter på förslaget.

Ett första samrådsmöte om förslaget till översiktsplan har hållits i Rådhus Skåne. Nästa tillfälle till ett organiserat möte med en fylligpresentation av planen kommer att hållas den 24 februari kl. 11.30 - 13.00 i Kulturkvarteret. Dessutom kommer ansvariga politiker och tjänstepersoner den närmaste tiden att dyka upp på olika platser där människor rör sig för att visa upp förslaget och fånga upp synpunkter.

Hela planförslaget hittar du på www.kristianstad.se/översiktsplanstaden 
 
Fram till den 9 mars kan du lämna dina synpunkter på förslaget via e-post synpunkter.plan@kristianstad.se eller via vår digitala synpunktskarta som finns på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden

Samråd om översiktsplan staden 21/1 2020
Bildtext platshållare. Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund och planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson presenterade förslaget till översiktsplan på samrådsmötet i Rådhus Skåne. Nästa tillfälle ges i Kulturkvarteret 24 februari kl. 11
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.