Sök coronastöd till föreningen

Uppdaterad:den 28 oktober 2021 09:28Arkiverad

Kristianstads kommun delar nu ut ytterligare tre miljoner kronor till föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin för att värna föreningens återstart och fortlevnad. Föreningarna måste ansöka om bidraget senast den 14 november 2021.

En man på scenen och folk i publiken.
Även föreningar som vänder sig mest till vuxna, som kultur- och hembygdsföreningar, kan söka bidrag för att bättre kunna återuppta och bedriva sin verksamhet.

Föreningslivet har drabbats hårt av pandemin, som har påverkat verksamheten och lett till förlorade intäkter. Kristianstads kommun har tidigare gjort flera olika insatser för att i någon mån kompensera föreningarna.

Nu har föreningarna en ny möjlighet att ansöka om coronabidrag från en pott på tre miljoner kronor.

Syftet är att värna föreningarnas återstart och fortlevnad efter de ekonomiska svårigheter som coronakrisen orsakat. Det här bidraget kan sökas även av föreningar som bedriver verksamhet främst för vuxna, exempelvis hembygds- och kulturföreningar. Föreningar som under året har ansökt om och fått kommunalt aktivitetsstöd och driftbidrag kommer att få extra aktivitetsstöd och extra driftbidrag utbetalt utan att behöva göra någon ansökan här, såvida föreningen inte också är en stor arrangörsförening och därigenom har gjort särskilda förluster.

Ansökan senast 14 november

För att komma ifråga för bidraget måste föreningen göra en ansökan med en redogörelse för hur coronasmittan har påverkat föreningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt och beskriva behovet av bidrag för återstart och fortsatt verksamhet. Ekonomiska förluster ska styrkas vid ansökan, exempelvis med redovisning och jämförelse av resultaträkning för samma period innan pandemin startade.

Ansökan måste vara inlämnad senast den 14 november. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån de beskrivningar, styrkta underlag och behov som har redovisats. Ingen kan förvänta sig att få full ersättning för sina förluster, men avsikten är att underlätta återstart och fortlevnad. Maximalt belopp som kan betalas till en enskild förening är 200 000 kronor.

Kulturföreningar som får projektbidrag, arrangörsstöd och/eller verksamhetsbidrag genom kultur- och fritidsnämnden samt stora arrangörsföreningar kan söka detta bidrag. Därutöver kan ideella föreningar som drabbats ekonomiskt av pandemin utan att kompenseras genom andra bidrag komma ifråga.

Sök i e-tjänsten

Ansökningsformuläret finns under länken till e-tjänsten. Ansökningsformulär i pdf-format finns också under rubriken Dokument om det av någon anledning inte går att använda e-tjänsten. Pdf-ansökan kan mejlas till foreningsstod@kristianstad.se

Extra aktivitetsstöd

Både i år och förra året har extra kommunalt aktivitetsstöd delats ut till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Det extra aktivitetsstödet fördelas utifrån den ordinarie redovisningen och kräver ingen särskild ansökan.

Bidrag till byggnadsföreningar 

Byggnadsföreningar i kommunen som driver bygdegårdar, medborgarhus, folkets hus och byastugor för sammankomster och uthyrning får ett utökat bidrag utifrån den ordinarie fördelningsmodellen utan att behöva lämna någon ytterligare ansökan.

Driftbidrag för egen anläggning

Föreningar med egen anläggning får dela på fyra miljoner kronor extra i driftbidrag från kommunen. Fördelningen görs utifrån ordinarie fördelningsprinciper och ingen särskild ansökan behöver göras.

Den som har frågor som rör det extra krisstödet till föreningarna kan skicka dem till adressen foreningsstod@kristianstad.se  och kommer att få svar med e-post.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.