Småfix på Lilla Torg

Uppdaterad:den 18 mars 2019 08:29Arkiverad

Just nu är det lite fler orange koner på Lilla Torg än vanligt. Några har stått där ett tag, men snart ska alla vara borta. Torget får bland annat ny belysning.

Lilla Torgs nya lampor får snygga C4-emblem.
Lilla Torgs nya lampor får snygga C4-emblem.

Sommaren 2018 byggdes Västra Storgatan om och fick massor av nytt innehåll. Några åtgärder kring Lilla Torg blev dock restnoterade och de fixas nu.

Torget får ny belysning, som består av nya energisnåla, men ljusstarka LED-armaturer med snygga C4-emblem. Det nya Speaker's corner blev påkört för en tids sedan och lagas därför nu. Gamla Speaker's corner rivs. Elförsörjningen på torget åtgärdas och en sopsorteringskärl placeras längs torgets västra sida. Stensättningen lappas och lagas där det behövs. Två plataner är döda och därför fälls dem och ersättas med nya.

Lite fler orange koner än vanligt på Lilla Torg, men snart är de borta.

- Det mesta blir klart under april månad, innan uteserveringsperioden drar igång, men återplanteringen av de fällda träden sker till hösten 2019. säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik.

På karta nedan kan du läsa mer om åtgärderna genom att klicka på punkterna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.