Skadegörelsen ökar

den 19 juni 2019 08:48Arkiverad

Skadegörelsen blir värre på kommunens skolor, idrottshallar och fritidsanläggningar. Att åtgärda problemen kostar mycket pengar, helt i onödan. I år är problemen särskilt stora i Tollarp.

Tollarps utomhusbad. Stängsel klipps upp och förstörs löpande.
Tollarps utomhusbad. Stängsel klipps upp och förstörs löpande.

Med sommarlov och värme så ökar skadegörelsen runt om på kommunens skolor, utomhusbad och andra anläggningar. I Tollarp kan kommunen inte hålla takt med skadegörelsen, trots omfattande åtgärder. Det är klotter, sönderslagna rutor, spring uppe på tak och uppklippta staket.

– Skadegörelsen brukar öka vid den här tiden på året, men i år är det exceptionellt, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik, kommunens tekniska förvaltning.

Utöver de höga kostnaderna kan skadegörelsen snabbt bli farlig, både för den som orsakar skadan och för andra. Glaskross kan innebära risk för skärsår och det kan vara allvarligt i sig, men det finns andra betydligt större risker man utsätter sig själv och andra för. Till exempel kan ledningarna från solcellerna på taken leda så mycket som 800 volt, så det är livsfarligt att ha sönder och leka med teknik på taken.

– Klipper man upp staketet till ett utomhusbad kan små barn ta sig in och drunkna i bassängen, säger Henrik Wester och syftar på de över 25 uppklippta hålen i staketet runt Tollarps utomhusbad som förvaltningen redan lagat i år.

Stängslet kring Tollarps utomhusbad klipps upp av obehöriga nästan dagligen. Utöver kostnaderna för reparationer så kan små barn ta sig in till bassängen när den är obevakad.

– I år har vi redan lagt över 100 000 kronor på reparationer av skadegörelse och extra väktare i Tollarp. De pengarna hade vi kunnat använda till bättre saker. Vi vill uppmana föräldrar i Tollarp att prata med sina barn om konsekvenserna och riskerna med de här påhitten, för det är både dyra bus och kan snabbt leda till allvarliga situationer, säger Henrik Wester.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.