Sex miljoner extra till föreningar

Uppdaterad:den 1 oktober 2020 11:00Arkiverad

Nu klirrar det till i kassan hos Kristianstads föreningsliv. Kommunen betalar ut sex miljoner kronor extra i aktivitetsstöd till de föreningar som aktiverar barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att lindra den ekonomiska effekten av coronarestriktionerna.

Tre flickor simmar ryggsim
Simklubben KSLS är en av de föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet, där det extra aktivitetsstödet får stor betydelse.

I Kristianstads kommuns tvärpolitiska överenskommelse för att motverka coronapandemins konsekvenser var partierna överens om att föreningslivet behöver stöttas. Många föreningar har drabbats hårt av inställda evenemang och aktiviteter.

Viktigare än någonsin

– Matcher, cuper, loppmarknader och annat som i vanliga fall drar in pengar till föreningarna har blivit inställda på grund av restriktionerna. Ett utökat aktivitetsstödet blir det mest rättvisa stödet, eftersom det ger mest till de föreningar som gör mest för barn och unga. När coronaläget är över kommer deras verksamhet att vara ännu viktigare än förut, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Kommunstyrelsen fattade i maj beslutet om att tredubbla årets anslag för kommunalt aktivitetsstöd. I stället för de tre miljoner som fanns i kultur- och fritidsnämndens budget blir det i år totalt nio miljoner att fördela. Redan nu har de sex extramiljonerna börjat betalas ut till föreningarna. Fördelningen görs proportionerligt utifrån föreningars redovisade deltagartillfällen under våren och hösten 2019.

Välkommen överraskning

Sex miljoner kronor har fördelats mellan 117 föreningar. För en stor idrottsförening med mycket ungdomsverksamhet kan det innebära en utbetalning på nära en halv miljon, medan de minsta föreningarna kan få någon tusenlapp.

–  Vi tror att det här är ett viktigt tillskott för föreningarna. Föreningslivet gör en enorm samhällsinsats genom sin ungdomsverksamhet och vi vill göra vad vi kan för att föreningarna ska klara sig igenom den här besvärliga perioden, säger oppositionsrådet Anders Tell.

Simklubben KSLS är en av de föreningar som nyss fick in drygt en kvarts miljon på sitt konto.  Kassören Bengt Petersson bekräftar att bidraget kom som en välkommen överraskning för klubben.

– Det här bidraget är avgörande för att klubben ska kunna hålla igång verksamheten för de unga simmarna på den nivå som var planerad. Vi har tappat stora intäkter, framför allt på att anmälningarna till våra simskolor minskade efter coronalarmet, säger han.

Ny ansökan i augusti

Det ordinarie kommunala aktivitetsstödet kommer som vanligt att betalas ut i april och oktober. Men även i det fallet görs en anpassning för att föreningarna inte ska bli alltför lidande av coronaläget.

– Troligen har många föreningar haft färre deltagare än vanligt den här våren. Därför har kultur- och fritidsnämnden beslutat att vi inför höstens utbetalning ska ta hänsyn även till förra vårens deltagartillfällen när storleken på aktivitetsstödet beräknas, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson.

Beslutet innebär att föreningarna precis som vanligt ska redovisa deltagarantalet för aktiviteter genomförda våren 2020 och lämna sin ansökan senast den 25 augusti. Därefter stämmer kultur- och fritidsförvaltningen av redovisningen mot ansökan från våren 2019. Den summa som sedan betalas ut i oktober kommer att vara beräknad på den vårsäsong som hade flest deltagartillfällen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.