Sänkt hastighet på Snapphanevägen

den 2 juni 2021 13:35Arkiverad

Snapphanevägen har fått sänkt hastighet. Det är nu 40 km/h som gäller på de sträckor som tidigare var skyltade med 60 km/h.

Den största genomfartsleden genom Kristianstad är Snapphanevägen, som sträcker sig mellan väg 118 i norr, ned till cirkulationsplatsen vid brandstationen i söder där E22:s påfart börjar.

På den norra delen av vägen har många trafikanter upplevt skyltningen som märklig, då det har varit en växling från 40 km/h till 60 km/h och sedan tillbaka till 40 km/h. Med en 30-sträcka mitt i. Nu har alla 60-skyltarna bytts mot 40-skyltar.

– Det är en bullerutredning som är huvudsaklig grund, men vi har också haft dialog med polisen. Vi är överens om att det dessutom blir både säkrare och tydligare att ha 40 km/h som hastighet istället för den situation som var tidigare, säger Ulrica Åkesson, enhetschef på kommunens tekniska förvaltning som ansvarar för kommunens vägar, och fortsätter:

– 30-sträckan vid skolan är dock fortfarande kvar, eftersom det alltid skyltas 30 km/h utanför skolor på kommunens vägar, säger Ulrica Åkesson.

Det betyder att trafikanter på vägen nu måste vara uppmärksamma på den nya skyltningen och sänka hastigheten. Kör försiktigt och som alltid – visa hänsyn till andra trafikanter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.