Sänkt hastighet när trafikplatser ansluts till nya E22

Uppdaterad:den 25 augusti 2021 15:06Arkiverad

Trafiken påverkas genom nedsatt hastighet på E22 vid trafikplats Nöbbelöv när Trafikverket förbereder anslutningen av trafikplatserna till nya E22.

Den 28 augusti kommer sedan trafiken att ledas dubbelriktat via norrgående två körfält. Arbetet kommer att pågå i cirka 4 veckor.

Därefter kommer trafiken att ledas via två södergående körfält samt en tillfällig väg som är byggd för att kunna ansluta trafikplats Nöbbelöv.

Under hösten kommer Trafikverket också parallellt att arbeta med trafikplats Knopparp vid Linderöd. Hela arbetet med anslutningarna ska vara klart i november 2020.

Läs mer på Trafikverkets webbplats under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.