Vad tycker du om översiktsplan för Kristianstad?

Uppdaterad:den 20 januari 2020 09:54Arkiverad

Vi vill gärna träffa dig den 21 januari för att höra dina synpunkter på förslaget till Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad.

Kom och prata med oss den 21 januari kl. 18.30 - 20.00 i Rådhuset eller den 24 februari kl. 11.30 - 13.00 på Kulturkvarteret. På plats kommer ansvariga politiker och tjänstepersoner att finnas för att berätta mer och lyssna på vad just du tycker om planförslaget.

Hela planförslaget hittar du på www.kristianstad.se/översiktsplanstaden 
 

Har du inte möjlighet att komma?
Fram till den 9 mars kan du lämna dina synpunkter på förslaget via e-post synpunkter.plan@kristianstad.se eller via vår digitala synpunktskarta som finns på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.