Samråd om ny stambana

den 20 januari 2021 12:00Arkiverad

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Tåg i skymningsljus
Nya stambanor planeras för att öka kapaciteten i Sveriges järnvägssystem. Ökad pålitlighet och kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta. Fler godstransporter möjliggörs när kapacitet frigörs på befintliga banor. Stambanorna ska ge förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling, samtidigt som de främjar hållbara resor och transporter. Först ut i söder är sträckan Hässleholm-Lund. Foto: Trafikverket

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.
Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Samråd om placering

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund och stationerna på de båda orterna. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslagen.

Endast en liten del av utredningsområdet för järnvägssträckning ligger inom Kristianstads kommun, i trakten av Rickarum och Äsphult. Det är alltså inte så många potentiella grannar inom kommunen som påverkas, men desto fler pendlare och tågresenärer. Alla som känner sig berörda kan nu lämna synpunkter på förslaget. Kristianstads kommun har i de tidigare samrådsskedena haft synpunkter på stationsplaceringen i Hässleholm och kommer att hävda sin ståndpunkt även i etta samråd.

- Vi förordar bestämt att stationen ska ligga i det nuvarande läget i centrala Hässleholm. Förslaget med en ny station i Finja skulle bli mycket sämre för resenärer från vår kommun, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

På grund av rådande pandemi genomför Trafikverket samrådet digitalt. Från den 20 januari finns det på projektets webbplats en beskrivning av lokaliseringsalternativen och en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är den 16 mars.

Vid fyra tillfällen ordnar Trafikverket också digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare. De digitala frågestunderna hålls den 10 februari klockan 12-13 och klockan 18-19 samt den 2 mars klockan 12-13 och klockan 18-19. Läs mer om de frågestunderna på Trafikverkets webbplats.

Läs mer om projektet och ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter på projektets webbplats i länken under Relaterad information.

Karta över utredningsområde för järnvägssträckning
Utredningsområdet för projektet Ny stambana Hässleholm-Lund tangerar gränsen till Kristianstads kommun och innefattar ett mindre område vid Rickarum och Äsphult. Inom det markerade området planeras den nya järnvägen. De olika förslagen till sträckning presenteras på Trafikverkets webbplats.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.