Rörelsesatsning på Everöds skola

den 24 juni 2020 10:00Arkiverad

Skolan må vara slut för den här terminen, men på Everöds skola är det full aktivitet. Ett 60-tal barn som går på fritids röjer och dansar loss till Pidde P.

Pidde P fick barnen att dansa.
Pidde P fick barnen att dansa.

Att det är en skolgård full med dansande barn, beror på att det ska göras en informationsfilm om Rörelsesatsningen som drog igång på skolan för drygt ett år sedan.

- Riksidrottsförbundet fick 2019 i uppdrag av regeringen att få fler barn att röra på sig, det blev Rörelsesatsningen i skolan. Många skolor fick möjlighet att vara med, men långt ifrån alla. Därför går nu Sparbanksstiftelsen 1826 in och stöttar satsningen, säger VD Östen Gunnarsson.

Filmen som spelas in ska användas i den rörelseturné som ska åka runt i Skåne till hösten. Men många skolor i Kristianstads kommun är redan med i Rörelsesatsningen.

- Det är som rektor svårt att inte vara med på en satsning som denna om möjlighet ges. Att vara fysiskt aktiv gör att man ökar koncentrationsförmågan, minskar stress och ger en bättre mental hälsa, säger rektor Annika Månsson. På det här sättet blir det fysisk aktivitet under skoldagen, inte bara på idrottslektionerna.

Bakgrunden till satsningen är en studie som visar att endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna är fysiskt aktiva mer än 60 minuter per dag.

- På det här sättet hjälper vi barnen att få in det som en naturlig del i vardagen. Av Skåneidrotten, som är en av parterna i projektet, har vi fått tips och hjälp, men även erbjudits möjligheten att utbilda våra lärare till rörelsecoacher.

Inom Skåneidrotten hoppas man också att fler barn ska bli inspirerade att gå med i idrottsföreningar.

- Förhoppning är att lyfta vikten av rörelse, sprida det till personal och vårdnadshavare. Vi måste arbeta lika mycket med rörelseförståelse som  med skriv- och läsinlärning, säger Linda Jenvén samordnare för Skåneidrotten.

På Everöds skola har satsningen slagit väl ut, vilket är en anledning till att de tillfrågades att vara med i filmen.

- Inspelningen gör också att barnen lyfts och gör att de får insikt i att det här är viktigt, menar rektor Annika Månsson.

Fakta

Alltför många barn och unga sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) fick därför i uppdrag av regeringen 2019 att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Målet med Rörelsesatsning i skolan är att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag.

Vad får skolan hjälp med?

 • Verktyg för att skapa en handlingsplan
 • Processtöd för skolans rörelseteam
 • Utbildning i rörelseförståelse
 • Rörelsecoacher för inspiration
 • Nya nätverk för att dela goda exempel
 • Start och stöttning skol­IF
 • Samordning av föreningssamarbeten
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.