Registrera din dricksvattenbrunn

den 27 juni 2019 14:52Arkiverad

De senaste åren har varit mycket torra och i stora delar av Sverige rådde vattenbrist. Nu kan du som har egen dricksvattenbrunn hjälpa till att förbättra myndigheternas prognoser och planering av vattenförsörjning genom att registrera din brunn. Du får dessutom ett bättre skydd av ditt dricksvatten.

En äldre typ av dricksvattenbrunn.
En äldre typ av dricksvattenbrunn.

De torra åren 2016 – 2018 medförde att nivåerna i grundvattenmagasinen var mycket under det normala i stora delar av landet. Många myndigheter arbetar med förberedelser inför torka och dricksvattenförsörjning. De får sina underlag för arbetet från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

För att SGU ska kunna ta fram prognoser och bland annat kunna hjälpa kommunerna att planera dricksvattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om vattentillgången. De samlar därför in data om de befintliga brunnarna runt om i landet.

– Vi behöver SGU:s data om grundvattentillgången för att kunna planera vattenförsörjningen, säger Emma Anderberg, grundvattenplanerare på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik.

Vatten till jordbruket kommer också vanligen från egna brunnar. 

Man kan hjälpa till genom att registrera och lämna kompletterande uppgifter om sin egen brunn i det så kallade ”Brunnsarkivet”. Då får SGU bättre underlag, kan göra bättre analyser och bistå kommunerna med bättre information.

– Dessutom, om brunnen finns registrerad i brunnsarkivet så har man automatiskt ett bättre skydd av sitt vatten. Händer det exempelvis en miljöolycka i närheten av brunnen så krävs snabb sanering av området. Är brunnen registrerad så har räddningstjänsten bättre förutsättningar att skydda den, säger Emma Anderberg.

Du registrerar din brunn enkelt i insamlingsformuläret till SGU:s brunnsarkiv som finns under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.