Rapport ska visa vägen för kommuners grönplanering

den 15 juni 2020 15:06Arkiverad

Under två år har Kristianstads kommun varit en av sex parter i EU-projektet Urban Links2Landscape. – Det har varit två givande år som resulterat i en rapport som kommer ligga till grund för en nationell vägledning kring hur kommuner ska arbeta med sin grönplanering, säger projektledare Per Blomberg.

Hälsoträdgården i Tivoliparken. Foto Kristianstads kommun
Hälsoträdgården i Tivoliparken. Foto Kristianstads kommun

Rapporten kommer att presenteras på onsdagens webinarium. – Vid detta tillfälle kommer vi att berätta vad vi under dessa två år har kommit fram till gällande arbetsprocesser kring grönplanering, berättar Per Blomberg.

Rapporten kommer att innehålla goda exempel på hur andra svenska kommuner har arbetat med sin grönplanering, men även hur man ur ett internationellt perspektiv arbetar inom området. Här kommer finnas verktyg och metoder för hur grönplanering på bästa sätt kan implementeras i den kommunala verksamheten. – Men också exempel på vilka utmaningar vi sannolikhet kommer att ställas inför när det gäller att få till bra gröna ytor, samtidigt som det finns ett ökat behov av exempelvis bostäder i stadsplaneringen, förklarar Per Blomberg.  

I och med rapporten är nu är den första fasen av projektet klart. Stafettpinnen lämnas nu över till Naturvårdsverket och Boverket som kommer att ta fram den nationella vägledning för grönplanering som sedermera kommer att gälla i Sverige.
 

Fakta Urban Links2Landscape

Kristianstads kommun är partner i EU projektet Urban Links 2 Landscape tillsammans med sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland. Projekt har stöd från Interreg Europe och syftet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen. I Kristianstads kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar projektet.

Webinarium den 17 juni
Som en avslutning på arbetet med att ta fram en handledning för grönplanering ordnar Kristianstads kommun i samverkan med Movium och Kommunförbundet Skåne ett webinarium onsdagen den 17:e juni klockan 09:00-12:00. Alla som är intresserade av grönplanering i kommuner och regioner är välkomna. Anmälan sker till Kommunförbundet Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.