Råbelövskanalen klipps

den 28 augusti 2019 16:00Arkiverad

Nu klipps Råbelövskanalen, som går genom staden mellan Råbelövssjön och Lastageplatsen vid Helge å.

Råbelövskanalen rinner rakt igenom Kristianstad och har en viktig funktion att leda ut regnvatten och smältande snö från staden tak, gator och torg. Vegetationen i kanalen klipps två gånger per år för att säkerställa att kanalen inte växer igen under de perioder då flödet i kanalen är mindre.

- I år har vädret verkligen varit gynnsamt för växtligheten, med växlande sol och regn. Därför har kanalen vuxit igen mer än vanligt, men klippningen är igång, säger Ulrica Åkesson, arbetschef på tekniska förvaltningen.

Utöver klippningen, som sker två gånger per år, så rensas Råbelövskanalen från skräp fyra till fem gånger per år, både med båt och till fots längs kanalens slänter. Både klippningen och rensningen av skräp utförs självklart med omsorg för djurlivet längs kanalen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.