Pyntens pumpstation prövas i domstol

den 29 april 2019 14:09Arkiverad

I dagarna två ska Mark- och miljödomstolen vända och vrida på Pyntens pumpstation under förhandlingar i Rådhus Skåne och vid syning på plats i Hammarslund. Anledningen är Kristianstads kommuns ansökan om att få bygga en ny och större pumpstation vid Pynten.

En man framför konstverket Utsikt i rådhuset.
Projektledaren Karl-Erik Svensson gläds åt att Mark- och miljödomstolen nu prövar ansökan om Pyntens pumpstation och hoppas på ett domslut som gör det möjligt att snabbt komma igång med bygget i Hammarslund.

På måndagen kom Mark- och miljödomstolens ledamöter under ledning av rådmannen Ann Westerdahl från Växjö tingsrätt till Rådhus Skåne för att hålla huvudförhandling. Vid förhandlingarna deltog också en representant för Länsstyrelsen Skåne, kommunens projektledare Karl-Erik Svensson och de konsulter och jurister som anlitas av Kristianstads kommun.

Det är första gången som Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling på plats i Kristianstad. Målet gäller kommunens ansökan om tillstånd för att bygga en ny pumpstation vid Pynten i Hammarslund.

Byggt på sjöbotten

Pyntens pumpstation är en del av den invallningsdamm som skapades av John Nun Milner vid torrläggningen av Nosabyviken på 1860-talet. Stora delar av Kristianstad, bland annat Centralsjukhuset och Centrala reningsverket, har byggts på den sjöbotten som då blev frilagd.

Hammarslundsvallen och pumpstationen är en förutsättning för att Hammarsjön inte ska återta området. Från Pynten pumpas vattnet från stordiket ut i sjön, och där pumpas också det renade vattnet från reningsverket vidare.

Dubblad kapacitet

Den pumpstation som används i dag byggdes 1939. Nu finns behov av en ny och mer kraftfull pumpstation, som är dimensionerad för att klara ett skyfall av det slag som kan förväntas drabba området någon gång inom en hundraårsperiod.

– Vi behöver dubbla kapaciteten i pumpstationen för att klara exempelvis ett hundraårsregn. Vi planerar att bygga en anläggning som kan pumpa 10 kubikmeter vatten per sekund, i stället för de 4,5 kubikmeter som dagens anläggning klarar, säger projektledaren Karl-Erik Svensson, som är dammteknisk sakkunnig i Kristianstads kommun.

Komplicerad process

All form av vattenverksamhet som kan ha miljöpåverkan kräver en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Därför har domstolen nu kommit till Kristianstad för att hålla huvudförhandling. Bygget i Hammarslund kompliceras av att det ligger inom strandskyddat område som också skyddas av Natura 2000. En rad utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar har genomförts och ligger till grund för domstolens bedömning, som kan leda fram till att olika typer av villkor ställs för bygget.

Det har varit en lång process för att nå så här långt och projektledaren Karl-Erik Svensson är nöjd med att nu få möjlighet att lägga fram ärendet för domstolen.

- Pumpstationen är tillsammans med Hammarslundsvallen den viktigaste förutsättningen för att skydda Kristianstad mot översvämning, så vi vill gärna komma igång så snart som möjligt, säger han.

Vallskydd för en halv miljard

Invallningen i Hammarslund är en av flera delar i Kristianstads omfattande översvämningsskydd med skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken. Hela utbyggnaden vallsystemet beräknas vara färdig i mitten av 2020-talet och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor. Pyntens pumpstation är beräknad till ca 130 miljoner kronor.

När hela vallprojektet är färdigt ska sex kraftfulla pumpstationer stå beredda att pumpa ut vatten från staden.

Skyddsvallarna runt Kristianstad skapar en invallning som gör att hela staden formellt klassas som en damm. Konstruktionen kan jämföras med en kraftverksdamm, med skillnaden att man här håller vattnet utanför dammanläggningen. Samma regelverk och säkerhetsklassning, med lagstadgade riktlinjer för dammsäkerhet gäller för båda typerna av anläggning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.