Politiskt handslag för trygghet

Uppdaterad:den 14 januari 2020 10:37Arkiverad

Sex fullmäktigepartier har samlats till ett handslag för tryggheten i Kristianstads kommun. Partipolitiken har lagts åt sidan och alla har enats om långsiktiga insatser för trygghet och säkerhet.

En grupp personer håller fram ett dokument.
Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), Niclas Nilsson (SD), Karl Gemfeldt (C), Pierre Månsson (L) och Anders Tell (S) har tagit i hand på att hjälpas åt att stärka tryggheten i Kristianstads kommun.

- Med det här handslaget vill vi visa att vi tar våra invånares oro på allvar och att vi samarbetar för att skapa en säker och trygg kommun, förklarar kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Förra gången som ett handslag togs mellan partierna i Kristianstads kommun var 2008. Då handlade handslaget om att hålla den långsiktiga linjen i utbyggnaden av Kristianstad, oavsett vilka maktskiften som kunde ske. Det handslaget lade grunden till bland annat bygget av Kristianstad Arena och de många skolbyggnationerna i Kristianstad.

Den här gången är det trygghets- och säkerhetsfrågorna som har fört samman partierna över blockgränserna. I handslaget deltar Moderaterna, Socialdemokraterna. Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det enda parti som valt att ställa sig utanför överenskommelsen är Vänsterpartiet.

- Vi har haft flera träffar där vi har diskuterat prioriteringar och gemensamt mejslat fram en åtgärdslista både på kort och på lång sikt, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

Många åtgärder på listan är redan påbörjade, men överenskommelsen bidrar till att garantera uthållighet och fokus i det fortsatta arbetet.

- I det här arbetet gäller det att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det handlar både om att, med polisens hjälp, stoppa den brottslighet som pågår och om att göra förebyggande, sociala insatser på lång sikt, särskilt bland barn och unga. Det tycker jag att vi har lyckats fånga in på ett bra sätt i dokumentet som vi har diskuterat fram, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Kristdemokraten Christina Borglund vill också betona det sociala och förebyggande perspektivet.

- Familjerna har ett stort ansvar och det är viktigt att vi kan ge stöd och hjälp till familjer som behöver ha det för att klara av sitt ansvar. Skolor, fritidsutbud och feriearbeten är annat som bidrar till att ge ungdomar bättre alternativ och förutsättningar, säger hon.

Centerpartiets Karl Gemfeldt lyfter fram allas gemensamma ansvar i att förebygga brottslighet. Han ser den organiserade grannsamverkan som en framgångsrik väg.

- Där går vi nu in med resurser och stöd från kommunen för att underlätta för dem som vill komma igång med grannsamverkan. Vi tillhandahåller information och material och kommer tillsammans med polisen att ordna utbildningar minst två gånger om året, berättar han.

Carl Henrik Nilsson (SD) framhåller att insatser behöver göras både mot den grova, drogrelaterade brottsligheten och mot mindre förseelser, exempelvis kring trafiksituationen i centrala Kristianstad.

- Jag tycker att det är positivt att vi har kunnat sätta oss tillsammans och prata om de samhällsproblem som finns och gemensamt försöka hitta lösningar, säger han.

Även om de församlade politikerna har höga ambitioner med trygghetssamarbetet, betonar Pierre Månsson att det också måste vara tydligt vad som ligger inom kommunens ansvarsområde och möjlighet att agera.

- Många enskilda medborgare ställer rent polisiära krav på kommunen, men vi varken kan eller får ta över polisens arbete. Vi har däremot ställt krav på polisen och ser att det har gett resultat och att vi nu bland annat får patrullerande poliser i stan i större utsträckning. Samtidigt är det viktigt att vi själva fokuserar på det som kommunen verkligen kan göra i det förebyggande arbetet, säger Pierre Månsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.