Plantering av ålgräs utanför Täppet

Uppdaterad:den 8 juni 2020 21:34Arkiverad

Dykare kommer idag att plantera ålgräs utanför Täppetstranden i Åhus. Gräset bidrar till att öka den biologiska mångfalden och utgör viktiga livsmiljöer. Ålgräset kan även stabilisera sanden på botten och dämpa vågornas energi, och därmed bidra till att skydda mot stranderosion.

Foto: Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet
Foto: Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet

Ålgräset tillhör bandtångssläktet och trivs på mjuka, grunda bottnar med mycket solljus. Ålgräsets rotsystem kan stabilisera sanden på havsbotten, och skotten bidrar till att dämpa vågornas kraft. Ålgräsängar utgör barnkammare för flera fiskarter då det både finns gott om smådjur att äta och ett bra skydd mot rovdjur. Ålgräsängar förser naturen och människan med flera viktiga ekosystemfunktioner och tjänster.

Ålgräs som planteras utanför Åhus
Ålgräs som planteras utanför Täppetstranden i Åhus

Täppet i Åhus är en av de sex platser längs Skånes kust där det nu planteras ålgräs. Det görs även testplanteringar i Båstad, Helsingborg, Trelleborg samt två platser i Ystads kommun. Testplanteringarna sker i små provytor, en kvadratmeter stora, och totalt utförs planteringar i 36 sådana provytor på respektive plats. Om testen faller väl ut kan planteringar ske i större skala under kommande år.

Ålgräsplantering har inte testats i Skåne tidigare. Planteringen är en del av EU-projektet LIFE Coast Adapt, vars syfte är att testa nya naturbaserade metoder mot de negativa effekterna av kusterosion. Projektet finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet och skånska kommuner.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.