Övning i samordning och sekretess

Uppdaterad:den 7 februari 2020 16:47Arkiverad

Under hela året pågår den stora totalförsvarsövningen TFÖ 2020 i olika former över hela landet. Kristianstads kommun har deltagit i en delövning med syfte att klargöra roller och samverkansformer i ett krigsscenario.

Totalförsvarsövningen blev även en övning i att leva mobilfritt. Det var både med lättnad och viss bävan som kommundirektören Christel Jönsson och kommunalrådet Peter Johansson packade upp sina återlämnade mobiler för att ta itu med två dagars missade samtal, meddelanden och mejl.
Totalförsvarsövningen blev även en övning i att leva mobilfritt. Det var både med lättnad och viss bävan som kommundirektören Christel Jönsson och kommunalrådet Peter Johansson packade upp sina återlämnade mobiler för att ta itu med två dagars missade samtal, meddelanden och mejl.

Under två dagar samlades ett stort antal kommuner, regioner och myndigheter under stort hemlighetsmakeri för att öva roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation med höjd beredskap där Sverige är under väpnat angrepp.

– Det var intensiva och nyttiga dagar som väckte många tankar och insikter, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Övning på flera plan

Peter Johansson var en av de drygt 250 deltagarna, som under ett och ett halvt dygn blev avgränsade från omvärlden för att fokusera på hur samhällets aktörer ska samordna sig, agera och prioritera resurserna i ett läge med skärpt beredskap eller uttalat krigsläge. Ett delmål för deltagarna var också att öva sig i att kunna hantera stark sekretess. Planerna för vårt försvar ska inte komma i orätta händer.

– Det är självklart viktigt att vi kan testa vår förmåga att i ett allvarligt läge säkerställa sekretessen även när vi samlas från många olika håll. Men jag ska erkänna att det var en utmaning att vara borta från mobil och dator i två hela dagar, för en som är van vid att ständigt vara uppkopplad och nåbar. Antagligen var det nyttigt bara det, säger kommundirektören Christel Jönsson med ett leende.

Med större allvar betonar hon vikten av att ha fått möjlighet att diskutera hur kommunen tillsammans med försvaret och andra aktörer kan arbeta för att stärka försvarsförmågan och motståndskraften i vårt land.

– Vi har många frågeställningar att ta ställning till, som är både praktiskt och etiskt svåra. Det är viktigt att verkligen reflektera över dem på djupet, säger hon.

Kommuner har viktig roll

Kommunerna har sedan regeringens försvarsbeslut 2015 fått ett utökat ansvar och en viktig roll inom totalförsvaret.

– Vi har utvecklat våra beredskapsplaner och har övat på hemmaplan inom vår egen organisation, men det här har gett oss en värdefull möjlighet att öva tillsammans med andra. Övningen gav oss i stora delar bekräftelse på att vi på många sätt ligger bra till i planeringen, men den klargjorde också att det finns utmaningar att jobba vidare med, säger Peter Johansson.

Totalförsvar ger motståndskraft

Totalförsvarsövning 2020 som helhet syftar till att inom ramen för totalförsvaret öva skydd av samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp. Den stora övningen är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka Sveriges motståndskraft.

Kristianstads kommun ingår i Totalförsvar Skåne där länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå. Tillsammans med Södra Militärregionen driver Länsstyrelsen Skåne den regionala totalförsvarsplaneringen framåt. Totalförsvarsövning 2020 leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.