Orientering med fokus på hållbarhet

Uppdaterad:den 20 mars 2019 14:39Arkiverad

Det kallas för glorientering och innebär att du orienterar för att öka din kunskap om de 17 globala målen inom Agenda 2030. – Det är en härlig aktivitet för alla åldrar. Du kommer ut i friska luften och lär dig mer om hållbar utveckling, förklarar kommunens Agenda 21-samordnare Beata Svensson.

När du glorienterar gör du det i Tivoliparken i Kristianstad. Någonstans i parken finns 17 små skyltar (kontroller) gömda. På varje kontroll finns en bokstav som du sedan sätter samman till ett lösenord som har hållbarhetsanknytning. Du hittar kontrollerna antingen genom att knappa in kontrollernas koordinater i en karta, eller genom att helt enkelt gå runt i parken och leta.

Vill du lära dig ännu mer om de globala målen kan du använda dig av de tipspromenadfrågor som finns kopplade till varje mål. – Det är enkelt och kul att göra. Allt material som du behöver kan du antingen ladda ner från Kristianstads kommuns webbplats eller så kan du hämta det hos Medborgarcenter inne i Rådhus Skåne, säger Beata Svensson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.