Nytt system för rapportering av farligt avfall

Uppdaterad:den 12 november 2020 14:08Arkiverad

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer eller hanteras rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Exempel på farligt avfall i en verksamhet kan vara allt från kemikalier och spillolja till lysrör, batterier och färgrester.

Vilka uppgifterna som ska rapporteras in beror på vilken typ av verksamhet du har. Till exempel behöver en avfallsproducent inte lämna in likadana uppgifter som en avfallstransportör. Läs mer på Naturvårdsverkets eller kommunens hemsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.