Ny trafikskyltskombination gör premiär i kommunen

Uppdaterad:den 12 december 2022 21:01Arkiverad

Börje Trolles väg utanför Färlövs skola är numera en enkelriktad gata för fordonstrafik. Kommunen har lyssnat på synpunkterna om att gatan är för smal. Cykeltrafik tillåts dock i båda riktningarna och därför ser vi nu en ny skyltkombination på kommunens gator.

Premiär för den här skylten på kommunens gator. Börje Trolles väg i Färlöv enkelriktas för fordonstrafik, men tillåter cykeltrafik i båda riktningarna.
Premiär för den här skylten på kommunens gator. Börje Trolles väg i Färlöv enkelriktas för fordonstrafik, men tillåter cykeltrafik i båda riktningarna.

- Det blir premiär för den skyltkombinationen i Kristianstad, men den finns bland annat i Stockholm sen tidigare, berättar trafikingenjör Jennie Fasth på tekniska förvaltningen.

Börje Trolles väg är en vältrafikerad gata med många bilar som stannar för att lämna och hämta sina barn på Färlövs skola och Smedjegårdens förskola.

- Vi har fått in synpunkter om att vägbanan anses för smal för dubbelriktad trafik, vilket vi håller med om. Av trafiksäkerhetsskäl kommer därför vägen att enkelriktas för fordonstrafik, säger Jennie Fasth.

Infart kommer att ske från Hamiltons väg och utfart på Tre Gretors väg.

- Vi tänkte först tvärtom, men efter synpunkter från Postnord om att de fick problem med postutdelningen, så beslutade vi att vända på färdriktningen, säger Jennie Fasth.

Infartförbjuden gäller inte cykeltrafik från Tre Gretors väg.

Men det kommer alltså att vara tillåtet att cykla i båda riktningarna och den nya skyltkombinationen innebär just det, att du uppmärksammas om att du kan få möte av cyklister trots att vägen är enkelriktad för fordonstrafik.

- Det har fungerat bra på andra platser i landet och är även vanligt i Danmark och på andra platser i Europa, betonar Jennie Fasth.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.