Ny totalkalkyl för reningsverk framme för beslut

den 11 juni 2021 09:00Arkiverad

I vintras upptäcktes oklarheter i kommunens stora reningsverksprojekt. Sedan dess har en extern granskning skett och projektet har förstärkts organisatoriskt. Nu finns ny totalkalkyl framme för beslut.

I vintras upptäckte tekniska förvaltningens nye chef Jimmy Källström flera fel i månadsrapporten för kommunens hittills största investeringsprojekt – moderniseringen och utbyggnaden av Kristianstads centrala reningsverk. Det var organisatoriska oklarheter, men också direkta fel mellan beslutad budget på 535 miljoner kronor och projektets ekonomiska prognos på 595 miljoner kronor. Prognosen saknade även stora kostnadsposter som gjorde att 595 miljoner inte var komplett underlag för budget heller.

Projektet stod precis inför kontraktsskrivning av sin största etapp, de nya reningsstegen med modern membranteknik – när det stoppades tillfälligt för extern granskning. Efteråt stod det klart att bland annat kommunens bemanning i projektet behövde förstärkas och att projektets budget behövde arbetas om för nytt beslut. Bland annat saknade kalkylen indexuppräkning och byggherrekostnader*.

Det nya förslaget till projektbudget är nu klart och är 684 miljoner kronor. Det är baserat på underlag för den faktiska prognosen för entreprenören, de saknade uteblivna kostnadsposterna, samt en extra säkerhet för den pandemi-osäkra världsmarknaden för råvaror.

- Vi har nyligen informerat kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till deras tillsynsansvar och om två veckor ska ärendet upp för beslut i tekniska nämnden, säger Qalinle Dayib (C), ordförande för tekniska nämnden, som driver projektet genom tekniska förvaltningen.

– Det är fortfarande löpande räkning som gäller så det är inte spikat att verket kommer att kosta så mycket som 684 miljoner. Vi har tagit höjd för vår bedömning av vad osäkerheterna maximalt kan innebära, exempelvis höjda inköpspriser, säger Jimmy Källström, förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

- Vi hade ett dåligt utgångsläge, men vi har fått rätsida på båten med bra förstärkning. Utöver egna fler bra resurser har vi även fått kommunens ekonomidirektör och ABK:s inköpschef till projektets styrgrupp. Det känns tryggt, säger Qalinle Dayib.

Efter beslut om ny totalkalkyl i tekniska nämnden ska ärendet vidare till kommunstyrelsen. Projektet beräknas sedan att pågå fram till 2024, då verket ska stå färdigt.

* Byggherrekostnader är tillkommande kostnader i ett projekt utöver det som betalas till entreprenören – exempelvis projektledarens lön, kostnader för bygglov, osv.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.