Ny taxa för offentlig plats beslutad för 2021

Uppdaterad:den 23 juni 2020 17:15Arkiverad

Tekniska nämnden har föreslagit att revidera taxan för användning av kommunens offentliga platser till 2021 och nu har det beslutats i kommunfullmäktige. Bland annat sänks avgiften för uteserveringar med 30 procent till nästa år.

Lilla Torg i Kristianstad är en av kommunens offentliga platser.
Lilla Torg i Kristianstad är en av kommunens offentliga platser.

Kommuner har som markägare rätt att ta ut en ersättning för upplåtelse av offentlig plats. Beloppet ska vara skäligt med hänsyn till nyttjarens ändamål, kommunens kostnader och övriga omständigheter som kan uppstå av att platsen används. Avgifterna anges i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats” som över tid vuxit till ett omfattande dokument, allt eftersom olika kreativa förfrågningar inkommit till kommunen från olika aktörer.

- Omvärlden förändras. Det är viktigt att våra taxor anpassas så att inte tiden springer ifrån våra gällande regler. Därför har vi föreslagit den här revideringen. Vi har också haft målet att förtydliga och förenkla dokumentet, säger Qalinle Dayib (C), ordförande i tekniska nämnden.

Nu har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med tekniska nämndens förslag och det är flera justeringar som gjorts.

Ett förtydligande är att politiska partier nu anses vara ideella aktörer. Det har tidigare varit oklart hur politiska partiers ansökningar ska debiteras.

För marknader utgår den tidigare kostnaden per marknadsstånd. Det görs för att minska administrationen och de otydligheter som funnits för tillkommande eller avgående försäljare inför marknadens startdatum.

För matvagnar kommer dagavgift att debiteras istället för månadsavgift. Förändring görs för att matvagnarna är mobila och enklare ska kunna flytta sig mellan de olika debiteringszonerna. Tar man en parkeringsplats i anspråk i sin ansökan så kommer avgiften att bli 100 kronor per dag istället för 22 kronor per dag. Det görs delvis för att kompensera kommunens uteblivna parkeringsintäkt, men också för att P-platser inte ska tas i anspråk av ansökningar i onödan.

Den största förändringen är för uteserveringarna längs gågatorna och vid torgen i Kristianstad centrum, där taxan sänks från 100 kronor per kvadratmeter och månad till 70 kronor per kvadratmeter och månad.

– Vår förhoppning är att den justeringen innebär fler uteserveringar under längre perioder. Det gynnar vår stadskärna, säger Qalinle Dayib.

Den nya taxan för upplåtelse av offentlig plats börjar gälla den 1 januari 2021.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.