Ny samverkan stärker yrkeshögskoleutbildningar

Uppdaterad:den 17 maj 2021 18:01Arkiverad

De framgångsrika yrkeshögskoleutbildningarna, YH, i nordöstra Skåne, västra Blekinge och sydvästra Småland får nu ytterligare förstärkning. Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne går in som nya aktörer i samarbetet.

Ett 20-tal yrkeshögskoleutbildningar finns inom Skåne Nordosts samverkansområde. Jakob Thomsgård är en av lärarna på YH-utbildningen för bryggeritekniker i Kristianstad. Ett reportage från utbildningen finns i länken Uppslaget under Relaterad information. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency
Ett 20-tal yrkeshögskoleutbildningar finns inom Skåne Nordosts samverkansområde. Jakob Thomsgård är en av lärarna på YH-utbildningen för bryggeritekniker i Kristianstad. Ett reportage från utbildningen finns i länken Uppslaget under Relaterad information. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Skåne Nordosts YH-samverkan har länge legat långt fram i arbetet med att utveckla och bedriva yrkeshögskoleutbildningar (YH). Utöver Skåne Nordost-kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge har YH-samverkan hittills även innefattat kommunerna, Markaryd, Olofström, Sölvesborg och Älmhult. Nu utökas samarbetet med Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne.

Fler möjligheter och ökad kvalitet

Yrkeshögskoleutbildning är en viktig resurs för arbetsmarknadens kompetensbehov. Utbildningarna är skräddarsydda efter företagens behov och representanter för arbetslivet är delaktiga i både planering och genomförande.

– Vi är mycket glada att vi  har fått in fler aktörer i samverkansavtalet. Nu får vi inte bara fler plattformar utan ökar också bredden av kompetens. De båda nytillkomna organisationerna har tillgång till spetskompetens och aktuell forskning, säger Mattias Olsson, ordförande för YH-samverkan Skåne Nordost.

Yrkeshögskola ger jobb

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där den studerande är CSN-berättigad. Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH) visar att 9 av 10 som tagit en examen från en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter utbildningen, oavsett bransch. En framgångsfaktor är att utbildningen varvar teori med praktik och i perioder är förlagd på ett företag.

Större bredd och djup

– Med Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne får vi breddad kompetens och kan tillgodose fler branschers behov på arbetsmarknaden. Det kan vara inom data-IT, livsmedel, HR, lantbruk och gröna näringar. Områden där vi i dag inte har några YH-utbildningar, men där vi ser behov, säger Henric Fröjd, YH-samordnare inom Skåne Nordost.

Det innebär också att de befintliga utbildningarna, till exempel inom vård och ekonomi, som redan har utbyten med Högskolan i Kristianstad, kan få ytterligare stärkta band.

Hög kvalitet i YH-utbildningarna

 Den nya samverkan ger ytterligare garanti för att YH-utbildningarna i området ska kunna leva upp till de höga krav som ställs i lagar och föreskrifter. Samverkan blir ett stöd i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

– Våra utbildningar håller en glädjande hög klass och får goda omdömen vid tillsyn och granskningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Våra ansökningar till MYH har blivit beviljade i nästan dubbelt så stor utsträckning som rikssnittet. Den kvaliteten arbetar vi för att upprätthålla och vidareutveckla, säger Madeleine Leth, YH-samordnare Skåne Nordost.

De två YH-samordnarnas roll är att stödja och stärka Yrkeshögskolan i nordöstra Skåne, västra Blekinge och sydvästra Småland.

– Vi undersöker arbetslivets behov, hjälper YH-anordnare med nya ansökningar och kommuninvånarna i området att hitta ett framtida yrke, säger Henric Fröjd.

Mer information

Under Relaterad information finns länkar till mer information om Yrkeshögskoleutbildningarna. Där finns också  länk till Uppslaget från Kristianstads kommun som i februari hade ett reportage från bryggeriteknikerutbildingen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.