Ny hundrastgård i centrala Kristianstad

den 18 december 2020 09:00Arkiverad

I Tivoliparken låg tidigare en populär hundrastgård. Den togs bort för ett par år sedan när det byggdes bostäder – för människor. Snart byggs en ny central hundrastgård, strax söder om Bastion Konungen.

Sedan rastgården togs bort har det inkommit flera medborgarförslag till tekniska nämnden om att anlägga en ny hundrastgård och det har även tagits upp i tekniska nämnden som ett initiativärende.

På torsdagseftermiddagen beslutade en enig teknisk nämnd att anlägga en ny central rastgård i Kristianstad för människans bästa vän, fast vid Bastion Konungen som efter utredning har bedömts som en bättre plats.

- Tivoliparken ska detaljplaneläggas inom ett par år och därför vill vi inte påbörja anläggningsarbeten där. Men vi är mycket nöjda med den här platsen vi valt istället, säger Rickard Wilhelmsson, anläggningschef på kommunens tekniska förvaltning.

Den nya hundrastgården blir 770 kvadratmeter stor och placeras i parken strax söder om Bastion Konungen, korsningen Norra Kaserngatan/Östra Boulevarden, endast 350 meter från Stora Torg. Det rör sig många hundägare i området och det finns redan en miljö med både trädstam och nivåskillnader som innebär bra lekytor för de fyrbenta. En hundlatrin placeras också intill inhägnaden.

Den dansksvenska gårdshunden Molly inspekterar platsen där det snart anläggs en ny hundrastgård.

- Det är viktigt att hundägarna tänker på att även om man befinner sig i en hundrastgård så måste man plocka upp efter sin hund, uppmanar Rickard Wilhelmsson.

Anläggningsarbetet kommer att påbörjas under våren och stå klart till försommaren.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.