Nu måste du sortera ditt byggavfall på plats

Uppdaterad:den 8 september 2020 08:48Arkiverad

Från och med den 1 augusti måste du sortera det byggavfall som uppstår när du bygger nytt eller renoverar. – I och med de nya skärpta kraven i lagen måste sorteringen ske redan på byggplatsen. Det gäller oavsett om du är privatperson eller verksamhetsutövare, säger miljöinspektör Linda Siggelow.

De skärpta kraven är ett led i att hushålla med resurser och syftet är att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning. De material som ska sorteras är i minsta fall trä, mineraler (betong, tegel, keramik eller sten), metall, glas, plast, gips och brännbart.

- Tidigare var det möjligt att t ex ta hem en container för blandat avfall. Detta går inte längre i och med kravet på utsortering. Du måste ha sorterat ditt avfall innan det når återvinningscentralerna, berättar Linda Siggelow.

Dispens
Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller när den inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Din ansökan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det är även miljö- och hälsoskyddsavdelningen du kan kontakta för rådgivning gällande dispens för ditt avfall.

Undantag
Det finns undantag från kraven om särskilda förutsättningar finns. – Ett undantag är det om avfallet är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt så att det inte går att separera och sortera. Ett annat undantag är om avfallet är förorenat på ett sätt att det är risk för att föroreningen kontaminerar övrigt avfall. Om man tror att avfallet kan tillhöra ett undantag kan man kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen för en bedömning, förklarar Linda Siggelow.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.