Nedskräpning halverad i Kristianstad

den 17 december 2018 17:18Arkiverad

Är det rent eller skräpigt i Kristianstad? Åsikterna går som så ofta isär, men årets skräpmätning visar på att det faktiskt är mycket rent i innerstaden. Nedskräpningen har halverats mot 2016.

En ren stad. Kommunen har gjort riktade satsningar för att hålla staden ren från skräp.
En ren stad. Kommunen har gjort riktade satsningar för att hålla staden ren från skräp.

Nedskräpning är ett globalt problem. Bland annat menar WWF att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven redan 2050 om vi inte tar tag i problemen på allvar. Kristianstads kommun försöker att dra sitt strå till stacken genom att arbeta aktivt mot nedskräpningsproblemet i vår lokala del av det globala sammanhanget. Det sker bland annat genom att anordna aktiviteter i samarbete med Håll Sverige Rent. Ett exempel är skräpplockardagarna ”Vi håller rent”, där föreningar, företag, byalag, skolklasser och engagerade privatpersoner kan göra en insats för miljön genom att plocka skräp i sitt närområde.

I Kristianstads innerstad mäter kommunen nedskräpningen vartannat år för att belysa nedskräpningsproblematiken och för att kunna göra riktade insatser mot skräpet. Årets resultat visar glädjande på att nedskräpningen halverats jämfört mot 2016. Metoden går ut på att skräpet mäts på 200 slumpvis utvalda platser och sedan räknar man ut vad den genomsnittliga nedskräpningen blir per 10 kvadratmeter. 2016 fanns det 5,18 skräp per 10 kvadratmeter och 2018 visade mätningen att nedskräpningen halverats till 2,59 skräp per 10 kvadratmeter – men vad beror förbättringen på?

En riktad satsning från kommunen

Själva beteendet att slänga skräp på marken ser tyvärr inte ut att ha minskat, utan det är en riktad insats från kommunen som gör att det är så pass rent i innerstaden.

- Vi anställde en särskild arbetsledare för att kunna ta emot praktikanter, feriearbetare och extratjänster som nu arbetar med gaturenhållning utöver den ordinarie driftpersonalen, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik.

Tommy Nilsson är arbetsledare för extratjänsterna och han är stolt över sin grupp.

- De här tjejerna och killarna gör verkligen skillnad. De plockar stora mängder skräp från innerstadens gator, men också i runt om på andra platser i kommunen och de röjer också undan skräpupplag från naturen.

Dagens skräpplock kring Stora Torg.

Under sommaren hade C4 Teknik som flest 95 personer inne i programmet. När gruppen inte arbetade med gaturenhållning så utför de enklare former av grönyteskötsel, exempelvis beskär träd och röjer sly.

- Vi har nog aldrig haft det så rent i Kristianstad som nu, men ska vi nå hela vägen fram så kommer det att kräva en attitydförändring vad gäller nedskräpning, säger Tommy Nilsson, samtidigt som han kastar sig in i bilen för att fortsätta kampen mot skräpet.

Rapporten Skräpfacit för Kristianstad 2018 kan läsas i sin helhet under relaterad information. Där finns också länkar till anmälningssidan för ”Vi håller rent”, samt WWF:s debattartikel om plast i världshaven.

Anders, Tommy, Daniel, Samuel och Yussuf ser till att Kristianstad är rent från skräp.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.