Avrinningen på naturumbron ses över

Uppdaterad:den 28 januari 2020 08:50Arkiverad

Stadens träbroar kan bli hala när det är blött eller kallt. På mitten av naturumbron bildas dessutom ibland större vattenpölar vid regn, men det problemet ska nu ses över.

I svackan på naturumbron blir det ibland vattenpölar. Avrinningen ska nu ses över.
I svackan på naturumbron blir det ibland vattenpölar. Avrinningen ska nu ses över.

Stadens träbroar är vackra inslag i stadsbilden. Den största träbron finns mellan naturum och Tivoliparken, men det finns fler – exempelvis över Råbelövskanalen vid Galleria Boulevard. När träbroar blir blöta blir de lätt hala och därför halkbekämpar kommunen broarnas ytor med grus. På naturumbron har det även bildats vattenpölar i svackan när det regnar, men det problemet ska nu ses över.

– Vattenansamlingen uppstår eftersom ytan är tät och inte lutar åt något håll. Vi tittar just nu på hur vi ska lösa problemet, säger Jonas Schrevelius, arbetschef för drift och underhåll på tekniska förvaltningen.

Ska hela naturumbron byggas om?

– Nej, det är den bristande avrinningen i svackan som ska lösas med en punktinsats. I övrigt kommer bron förbli som den är, säger Jonas Schrevelius.

Hur hanterar ni halka på träbroar generellt?

– På mindre broar har vi provat att skruva på metallnät som ger bättre grepp, men den lösningen är inte optimal ur flera perspektiv. Dels är det dyrt, det slits fort och riskerar skada djur och människor, säger Jonas Schrevelius och fortsätter:

– Just naturumbron är den bron vi får in flest synpunkter för och det är inte konstigt, eftersom den är så välanvänd. Det finns många kreativa idéer hur halkan kan minskas. Alltifrån att fräsa mönster till att sätta kycklingnät, men vi har inte hittat någon bra alternativ lösning för bron hittills. Att våra träbroar lätt bli hala kommer vi därför att få fortsätta hantera genom att grusa, säger Jonas Schrevelius.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.