Mer stöd åt föreningar

Uppdaterad:den 29 september 2021 17:47Arkiverad

Föreningslivet har haft det svårt under pandemin. Nu pågår en återstart som inte heller är enkel. Kommunstyrelsen har därför beslutat att Kristianstads kommun ska fördela ytterligare 11,5 miljoner kronor i olika stödåtgärder åt föreningar.

Barn på fotbollsplan
Barn och ungdomar mår bra av att delta i föreningslivets aktiviteter. Därför finns ett förslag om att dubbla aktivitetsstödet till föreningarna i år som stöd till återstarten efter coronapandemin.
  • En dubblering av det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsaktiviteter med tre miljoner kronor.
  • Ett förstärkt driftbidrag med fyra miljoner kronor till föreningar som driver egna anläggningar.
  • Ett särskilt krisstöd om tre miljoner kronor som alla föreningar kan ansöka ifrån.
  • En halv miljon kronor att fördela till byggnadsföreningar som upplåter samlingslokaler.
  • En miljon kronor till kvalitetshöjande åtgärder för verksamhet genom Kristianstads Fritidsgårdsforum.

Det är i korthet beslutet som fattats av kommunstyrelsen i Kristianstads kommun. De flesta bidragen fördelas genom kultur- och fritidsförvaltningens etablerade fördelningsmodeller. Det särskilda krisbidraget måste sökas av föreningarna med styrkande av förluster eller förlorade intäkter. Kriterier, anvisningar och ansökningsformulär kommer att publiceras här på kommunens webbplats.

– Många föreningar har haft det tufft under pandemin. Även om de har anpassat sig och ordnat träningar utifrån vad restriktionerna har tillåtit så har de inte kunnat ha matcher, cuper, loppmarknader och annat som i vanliga fall drar in pengar till föreningarna, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Aktivitetsstöd för barn och unga

Redan förra året delade Kristianstads kommun ut extra coronastöd till föreningarna. I maj tog kommunstyrelsen beslut om att fördelade sex miljoner extra till de drygt 100 föreningar som blev beviljade lokalt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsaktiviteter.

– Föreningarnas aktiviteter är väldigt viktiga för barns och ungdomars hälsa. Det är viktigt att stötta dem som ordnar fritidsaktiviteter runt om i hela kommunen, säger Christina Borglund (KD).

Ett utökat aktivitetsstöd anses bli mest rättvisa stödet, eftersom det ger mest till de föreningar som gör mest för barn och unga.

Krisstöd för alla föreningar

Men även om kommunen i vanliga fall i huvudsak stöttar föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har även andra typer av föreningar under pandemin fått hjälp med krisstöd. I november utlystes tre miljoner kronor som alla föreningar kunde söka genom att styrka förlorade intäkter. Ett 60-tal föreningar fick då beviljat mellan 5 000 kronor och maxbidraget 200 000 kronor som hjälp att täcka förluster. Bland de sökande fanns radioamatörer, bridgespelare, hembygdsföreningar, folkdansare och körsångare vid sidan om de stora idrottsföreningarna. Nu är avsikten att göra ännu en utlysning av krisstöd i samma omfattning.

Egna anläggningar stöttas

Från föreningar med egna anläggningar har det uttryckts oro över att underhållet har blivit eftersatt medan coronasmittan lagt sina begränsningar över samhället.

– Vi har omkring 50 föreningar som själva driver sina idrottsplatser och andra anläggningar. De brukar ordna medlemsaktiviteter och föräldraaktiviteter för att klara underhållet, men det har de inte kunnat nu. Därför är förslaget att det ska fördelas två miljoner kronor extra i driftsbidrag, säger Peter Johansson (M)

De största anläggningarna i föreningsregi är idrottsplatserna i Nosaby, Vä och Åhus.

Bygdegårdar kittar samman

I många mindre byar och samhällen finns också byggnadsföreningar som har förlorat alla intäkter när människor inte har kunnat samlas och därför inte heller haft behov av att hyra några lokaler.

– Bygdegårdar, medborgarhus och andra samlingslokaler som används av föreningar men också hyrs för kalas, bröllop och minnesstunder utgör det sociala kittet i bygderna. Sedan många år får de ett grundbidrag av kommunen och liksom förra året vill vi nu utöka det för att kompensera för uteblivna intäkter, säger Karl Gemfeldt (C).

Förebyggande verksamhet

Socialdemokraterna vill lyfta fram värdet av utökad fritidsgårdsverksamhet.

-  Det kanske inte har en lika tydlig koppling till coronapandemins konsekvenser, men många unga har farit illa av restriktionerna. Fritidsgårdsverksamheten är en viktig förebyggande insats för ungdomar, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.