Marksanering i Åhus

den 7 februari 2020 15:16Arkiverad

När grunden runt Åhus bibliotek skulle dräneras så upptäcktes kemikalierester i marken, som nu saneras bort.

Just nu ser det stökigt och uppgrävt ut runt Åhus bibliotek. Området är stängslat och Skrågatan är avstängd. Det är för att det i ett pågående dräneringsarbete upptäcktes en lukt från schaktmassorna.

- Proverna påvisade vissa kemikalierester som troligtvis härrör från någon typ av rengörings- eller avfettningsmedel, säger Torbjörn Friberger, som är kommunens förvaltare för biblioteket.

Området kring biblioteket är avspärrat för saneringen och den jordhög där kemikalierna påträffades håller på att tas bort.

- Under nästa vecka kommer fler prover att tas i marken för att säkerställa att kemikalierna är borta. Vi kommer även att ta prover på luften i biblioteket och de andra lokalerna i Gärdskan, säger Torbjörn Friberger.

Under arbetet pågår kommer trafiken att ledas om runt Skrågatan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.