Många röstade till kommunfullmäktige

Uppdaterad:den 10 september 2018 13:42Arkiverad

Valdeltagandet i Kristianstads kommun ökade men det preliminära valresultatet visar ingen tydlig majoritetskonstellation i kommunfullmäktige.

Människor i kö utomhus.
Köerna ringlade långa till vallokalen i Skepparslövs församlingshem på valdagen 2018.

Fler medborgare i Kristianstads kommun ser ut att ha gått till valurnorna i årets val. Med ett valdeltagande på 82 procent blev det en ökning med 1,6 procentenheter i jämförelse med 2014 års valnattsräkning. I Skepparslöv och ett par av valdistrikten i Åhus tog sig mer än 90 procent till vallokalerna enligt valnattens preliminära beräkning. I Skepparslöv innebär det mer än två procentenheters ökning sedan förra valnatten.

Siffrorna för valdeltagandet justeras när alla sena förtidsröster också har blivit räknade. Efter den slutliga sammanräkningen 2014 slutade siffran för valdeltagandet med 82,25 procent. Tendensen i år har varit ett ännu större antal förtidsröstande så siffran kan förväntas justeras uppåt minst lika mycket som förra gången. Under helgen ringlade köerna till förhandsröstningen i Rådhus Skåne långt ut längs Västra Storgatan.

Antalet röstberättigade till kommunvalet i Kristianstad var i år 65 426, nära 1 700 fler än vid förra valet. Sena förtidsröster och utlandsröster räknas i Rådhus Skåne på onsdag. Alla röstsedlar sluträknas sedan av Länsstyrelsen Skåne, som också räknar samman personrösterna som kryssats på valsedlarna.

Det preliminära valresultatet för Kristianstad finns att läsa på Valmyndighetens webbplats.

När slutresultatet står klart återstår det för partierna i kommunfullmäktige att förhandla om hur partisamarbetena ska se ut och hur ordförandeposterna i nämnderna ska fördelas den kommande mandatperioden. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas enligt tidigare beslut till 65 ledamöter från nuvarande 71.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.