Lunchlåda till elever som läser på distans

Uppdaterad:den 22 januari 2021 09:57Arkiverad

Både gymnasieelever och högstadieelever som kommer att börja sin vårtermin på distans erbjuds lunchlåda. Lunchlådorna kommer att kunna hämtas på en plats eller skola så nära hemmet som möjligt.

Lunchlåda erbjuds elever som läser på distans.
Lunchlådor erbjuds elever som läser på distans.

Under hösten har de gymnasieelever som läst på distans kunnat hämta lunchlåda. Men nu är det inte bara delar av gymnasiet som kommer att få börja sin vårtermin på distans, utan i stort sett samtliga elever med vissa undantag. Likaså kommer högstadieeleverna också att börja med distansundervisning fram tills den 24 januari.

– Trots att vi har viss vana sedan tidigare är det en stor apparat att dra igång och något som vi naturligtvis vill ska fungera så bra som möjligt från dag ett. Men tillsammans med kostenheten tror vi att vi fått till ett bra system som ska fungera, säger skolchef Anders Månsson.

Systemet bygger på det postnummer som eleven är folkbokförd på och tanken är att lunchlådan ska kunna hämtas på en plats eller skola som är så nära hemmet som möjligt.

– Eleven anmäler sig på skolan första dagen man hämtar lunchlåda. Då anger eleven också vilka dagar man avser hämta lunchlådor. Utlämningen sker vid angivna tidpunkter för varje skola, förklarar Anders Månsson.

– Vi jobbar också parallellt med att utveckla en e-tjänst så att man kan lägga sina beställningar där.

Elever och vårdnadshavare har under dagen fått information via Unikum och finns det frågor och funderingar ombeds man kontakta kosten.

Vilka är berättigade till lunchlådor

Gymnasieelever: Elever i gymnasieskolor som deltar i fjärrundervisning erbjuds att hämta skollunch på olika ställen i Kristianstads kommun. Erbjudandet gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kristianstads kommun, även om man går i gymnasiet i en annan kommun eller i en fristående gymnasieskola.

Högstadieelever: Elever i årskurs 7-9 som deltar i fjärrundervisning erbjuds att hämta skollunch på olika ställen i Kristianstads kommun . Erbjudandet gäller elev som är folkbokförd i Kristianstads kommun samt att eleven går i en av Kristianstads kommuns högstadieskolor eller i högstadieskola utanför Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.