Lucia spred ljus på årets sista fullmäktige

Uppdaterad:den 11 december 2019 08:27Arkiverad

Årets sista fullmäktige blev ovanligt kort. Nya taxor klubbades igenom för både kultur- och fritidsnämndens och miljö- och hälsovårdsnämndens område. Det togs också beslut om Idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad kvinnojour. Dessutom bjöd Kristianstads lucia på stämningsfull sång.

I pausen fick fullmäktigeledamöterna och åhörarna njuta av Kristianstads lucia.
I pausen fick fullmäktigeledamöterna och åhörarna njuta av Kristianstads lucia.

Taxorna för 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde fastställdes efter en kort debatt, medan taxorna för miljö- och hälsovårdsnämndens område klubbades igenom utan diskussion.

Fullmäktige tog också beslut om ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad Kvinnojour. Partnerskapet innebär ett djupare samarbete där Kristianstad Kvinnojour står för kvalificerad hjälp och stöd till utsatta kvinnor. Kommunen kommer bland annat att ge kvinnojouren ekonomisk ersättning för hyran för verksamhetens nya lokaler med drygt en miljon per år.  

Det enda ärende som väckte debatt var reglementet för ett interreligiöst råd. Rådet är ett samarbete mellan kommunen och de olika trossamfunden som finns i Kristianstad. Debatten handlade inte om själva rådet, utan om hur många och vilka som ska representera kommunen i rådet. 

Tre medborgarförslag om fyrverkerier och pyrotekniska varor behandlades. Problemet med fyrverkerier är väl känt, men kommunen har ingen möjlighet att förbjuda försäljning eller reglera användandet ytterligare. I de fall kommuner har försökt, har förbuden upphävts av Länsstyrelserna. Fullmäktige konstaterade att det är efterlevnaden och inte regelverket som är problemet. Du hittar mer information om kommunens regler kring när och var vi får använda fyrverkerier i länken under relaterad information. 

Ledamöterna fick också information om stadskärnans utveckling. Näringslivschef Pernilla Blixt beskrev stadskärnornas nya roll framöver och vilka möjligheter Kristianstad har. Den traditionella handeln är fortsatt viktig för stadskärnan, men med komplement av fler bostäder, upplevelser, arbetsplatser, restauranger och mötesplatser. Trygghet och säkerhet är också en viktig faktor för en stark stadskärna. Pernilla Blixt lyfte också fram konsultföretaget WSP:s stadsbarometer där Kristianstad beskrivs som en stad med goda förutsättningar för en ekonomiskt stark stadskärna. I stadsbarometern hamnar Kristianstad på femte plats efter Jönköping, Karlstad, Lund och Helsingborg. Du kan läsa mer om stadskärnans utveckling i länken under relaterad information.

Bo Silverbern, kommunfullmäktiges ordförande, avslutade med att tacka för året som gått:

– Jag vill tacka våra ledamöter. Flera av er har suttit ert första år i fullmäktige och jag gläds åt den goda tonen vi har på våra möten. Jag vill också tacka de åhörare som kommer hit. Ett stort tack till alla som bidrar till våra möten!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.