Läsprojekt över skolgränserna

Uppdaterad:den 2 juli 2019 16:07Arkiverad

Till hösten 2019 blir det verklighet av ”16-årsboken”, ett skolöverskridande läsprojekt där Wendesgymnasiet och Milnergymnasiet deltar. Det handlar om att försöka stimulera läsovana elever till läsning.

Det finns de som aldrig lånat en bok på ett bibliotek.
Det finns de som inte lånat en bok på ett bibliotek.

I veckan fick Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendessgymnasiet, det glada beskedet från Kulturrådet att de beviljar medel till att starta upp läsprojektet ”16-årsboken”. Projektet är skolövergripande och inkluderar Milnergymnasiets elever.

– Alla elever i förskoleklss får sedan flera år tillbaka en bok i samband med ett bibliotektsbesök. Det här året får även gymnasieelever som börjar årskurs 1 var sin bok. Att få en egen bok kan vara avgörande för vidare nyfikenhet, för har man aldrig varit på ett bibliotek är tröskeln hög när man är 16 år, säger Jenny Edvardsson.

Men projektet innebär inte bara att eleverna får en gratisbok. Böckerna kommer att inkluderas i undervisningen, det kommer bli författarmöten och skolöverskridande temadagar.

Jenny fick idén från en tidigare skolbibliotekarie som numer verkar i Örebro där de hade testat konceptet. Genast tog hon kontakt med Skolbibliotekscentralen, Kristianstad bibliotek och representant från gymnasiebiblioteken. De nappade!

– Jag fastnade direkt för idén, menar Jenny. De elever jag möter är framförallt pojkar utan läsvana. Och den är viktig både för språkutvecklingen men också för att stärka sin identitet och öka förståelsen för andra människor.

Om Wendesgymnasiet domineras av pojkar, så domineras Milnergymnasiet av flickor.

– Genom en sådan här satsning kan vi kanske också öppna upp skolgränserna så att elever från olika skolor och program i framtiden lättare kan mötas, menar Elna Andersson skolbibliotekarie på Milnergymnasiet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.