Larmcentralen kan bli trygghetscentral för fler

Uppdaterad:den 28 oktober 2021 09:25Arkiverad

Kristianstads kommun kan bli del av en gemensam trygghetscentral med kommunerna i Skåne Nordost. Enligt förslaget ska de sex kommunerna starta ett kommunalt bolag för att utöka trygghetssamverkan.

Larmoperatör framför skärm
Larmcentralen i Kristianstad hanterar i genomsnitt ett ärende i minuten, men här finns möjlighet att utöka verksamheten om fler kommuner vill ansluta sig till ett gemensamt bolag.

Larmcentralen i Kristianstad utför redan i dag tjänster åt en del grannkommuner, exempelvis bevakning av trygghetslarm, anmälningar till sociala jouren och systemledning av blåljusverksamhet. Det utökade samarbetet skulle innebära att hela Skåne Nordost kan samverka inom ännu fler områden, till exempel inom kameraövervakningstjänster, drönarbevakning, kommunal felanmälan och person- och trygghetslarm. Alla invånare i Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge skulle få ett gemensamt trygghetsnav och ett telefonnummer att ringa vid akuta kommunärenden utanför kontorstid.

Förhoppningen är att samarbetet ska öka kommunernas förmåga att samverka och få större uthållighet vid olyckor och kriser. Det ska också göra kommunerna mer resurseffektiva och mindre sårbara inom viktiga säkerhetsfunktioner. För invånarnas del innebär samarbetet en utökad service och tillgänglighet.

Synergieffekter

– Jag är säker på att det finns många synergieffekter för kommunerna och de kommunala bolagen med en samordning av det här slaget. Det blir också spin-off-effekter som gör att vi kan hjälpa medborgarna mycket bättre i ett sammanhang. Till exempel kan räddningstjänsten i samband med en utryckning sätta igång en annan del av kommunen, som omsorg eller socialtjänst, så att medborgaren snabbare får den hjälp som behövs, säger brandingenjören Micael Svensson, från räddningstjänsten i Kristianstad som i ett års tid har jobbat med att utforma förslaget till en gemensam trygghetscentral.

Avsiktsförklaring slutputsas

Även Ida Abrahamsson, som är utvecklingsledare för samarbetsorganisationen Skåne Nordost, är hoppfull inför samverkansplanerna.

– Dialogen och samarbetet har löpt väldigt väl. Vi har tillsatt en arbetsgrupp med de sex kommunerna som tillsammans utvecklar den ekonomiska planen och förutsättningarna, säger hon.

Till Skåne Nordosts styrelsemöte i december ska en avsiktsförklaring ligga klar för påskrift av de kommuner som väljer att gå in i samarbetet. Därefter återstår en hel del formfrågor, juridiska dokument och beslut i de enskilda kommunerna innan det gemensamma bolaget kan dra igång verksamheten.

– Om allt går enligt planerna räknar vi med att vara klara för uppstart i september nästa år, säger Ida Abrahamsson.

Kompetens och kapacitet

I dagsläget hanterar larmcentralen i Kristianstad med sina omkring 15 anställda i genomsnitt ett ärende i minuten dygnet runt – med allt ifrån brandlarm till hemtjänstens trygghetslarm och samtal med om felanmälningar. Men Micael Svensson är inte orolig över en utökad arbetsbörda.

– Vi har hög kompetens, avancerade system och ändamålsenliga lokaler där vi klarar att utöka kapaciteten utan problem, säger han.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.