Långebros cirkulationsplats öppen för trafik

Uppdaterad:den 13 maj 2019 17:51Arkiverad

På söndagseftermiddagen den 12 maj öppnade Långebros nya cirkulationsplats och fordonen anslöt från alla håll. Trafiken flyter på bra och Kristianstad har fått en ny fin entré i väster.

Trafiksituationen på Långebro har varit ansträngd länge och därför har en ny cirkulationsplats anlagts där. Arbetet har pågått sedan i höstas. De senaste veckorna har området varit helt stängt för trafik, men nu är framkomligheten bättre än någonsin.

Cirkulationsplatsen skulle ursprungligen öppnas för trafik först i slutet av juni 2019, men kunde öppnas redan den 12 maj 2019. Under ombyggnaden har en mindre, tillfällig cirkulationsplats hanterat de  15 000 fordon som passerar dagligen.

– Det känns bra att öppna området för trafik igen, eftersom det är en mycket viktig plats för stadens tillgänglighet, säger Rutger Swenson, projektledare för ombyggnationen.

Stenskulpturerna ”Väktare” som tidigare stod utanför gamla Domus i centrala Kristianstad har fått nytt liv och placerats på en upphöjd mur mitt i den nya rondellen. Verket består av fyra stenskulpturer av Hallandsgnejs, grå Bohusgranit, röd Vångagranit och diabas. Tillsammans välkomnar de besökarna till staden. Konstnären Pål Svensson inspekterade nöjt den nya placeringen på måndagen efter öppningen.

Pål Svensson inspekterar Väktare på sin nya plats.

En del i en helhet

Under maj månad färdigställs gång- och cykelvägarna runt cirkulationsplatsen. Flera andra mindre åtgärder har utförts på Långebro och Härlöv för att förbättra framkomligheten. Exempelvis har en mindre cirkulationsplats byggts vid naturumparkeringens utfart och Allégatans utfart mot E22 har fått ett eget körfält.

– Snart flyttar vårt arbetsområde lite längre ut på Härlöv, där vi ska förbättra framkomligheten mot väg 19 och E22 genom de två cirkulationsplatserna som finns där idag, säger Rutger Swenson och åker iväg mot nya byggmöten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.