Landsbygdsfonden öppnar för ansökningar

den 29 mars 2019 11:09Arkiverad

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 2 maj 2019.

Det är tredje året i rad som landsbygdsfonden stöttar aktiviteter och projekt. Ansökningar administreras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. Våren 2018 fick vi in 11 ansökningar, varav sju beviljades.

För 2019 finns ett stöd på 200 000 kronor avsatt till landsbygdsrådet, varav hälften av pengarna delas ut på våren och hälften på hösten. Organisationer kan söka stöd på max 30 000 kr (inklusive moms) per kalenderår.

Vårens ansökningar ska vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 2 maj 2019, för att därefter beslutas av landsbygdsrådet.

Läs mer om landsbygdsfonden och hur du ansöker i länken under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.