Läkemedelsrening igång på Degeberga avloppsreningsverk

den 16 juni 2020 14:33Arkiverad

Kristianstads kommun har startat upp sin pilotanläggning för läkemedelsrening vid reningsverket i Degeberga. De preliminära resultaten tyder på en mycket god effekt.

Kristianstad fick under våren 2019 en ansökan beviljad hos Naturvårdsverket för ett pilotprojekt för läkemedelsrening i Degeberga. Anläggningen togs i drift i april 2020 och nu har de första provsvaren inkommit.

- Det ser faktiskt ännu mer lovande ut än vad vi vågade hoppas på, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på tekniska förvaltningen, som höll i ansökan till Naturvårdsverket.

Gamla mediciner och dylikt hör inte hemma i avloppet utan ska lämnas in på apotek. Trots det hamnar en del rester där ändå. Bland annat på grund av att läkemedelsrester kan passera kroppen vid användning och då blir det svårt för den enskilde att göra något åt problemet. Läkemedelsrester renas normalt inte i reningsverk, utan går istället vidare till sjöar och vattendrag där de skadar vattenlevande organismer. Särskilt problematisk är den värkhämmande substansen Diclofenac, som även i mycket små mängder förstör för livet i vattnet.

Läkemedelsrening har införts vid några få reningsverk i landet och de har valt olika tekniker. I Degeberga reningsverk används aktivt kol. Tekniken kan rena många olika problematiska ämnen med mer än 90 procent.

- Högskolan Kristianstad hjälper oss med de avancerade analyserna. För Diclofenac verkar vårt metodval kunna rena mer än 99 %. Det kommer att bli spännande att se hur länge de här goda reningsresultaten håller i sig, det vill säga hur länge kolet i filtren räcker till, säger Inger Hansson.

Kommunen ska lämna in en slutredovisning till Naturvårdsverket i oktober 2020 och då kommer detaljerade siffror att redovisas för hur den slutliga reningsgraden blev för de olika ämnena. Förhoppningen är att kolfiltren ska kunna fungera i flera år innan de behöver bytas.

Det renade avloppsvattnet från Degeberga reningsverket släpps ut till Segesholmsån som hyser sällsynta arter av nattsländor och fiskar. Ån rinner vidare ut i Hanöbukten. Kunskapen som kommunen får från anläggningen kommer sedan att styra systemval, bland annat i det större ny- och ombyggnadsprojektet på Kristianstads centrala reningsverk som ska stå färdigt 2024.

- Det är roligt att vi ligger i framkant med läkemedelsrening och att vår pilotanläggning verkar fungera över förväntan. Välfungerande avloppsrening är en viktig fråga för alla kommuner i Sverige – för våra invånares hälsa och för miljön, men även för vår framtida tillväxt, säger Qalinle Dayib, ordförande i tekniska nämnden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.